← Content: PreviousContent: Next →

Ferrum est quod amant. [17]


he1613017pict

Back to top ↑
Ferrum est quod amant.translation
Cedite facundi, locupletes cedite. ferro
Ferres mollitur, atque amat inde virum.

Besiet eens Venus soon, hy staet van alle sijden
Gewaepent als een helt, die zijnen vyandt1 jaecht.
Indien ghy vraecht, waerom? hy sal u self belijden,
Dat hy de dochters2 oock daer mede wel behaecht.
De een roemt op zijn goet3, de ander op zijn boecken,
En treffelick4 verstandt: de derde vvel ter tael5
Stelt voor al dat hy vvilt6. maer seker dat zy soecken,
En daer zy meest naer staen7, is yser ende stael.

L’vn vante son scavoir, & l’autre sa noblesse,
L’vn ses riches thresors, & l’autre son credit
Mais en vain. Car le cœur d’vne ieune maistresse
Comme il est tout de fer parle fer s’amolit.
pb18thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Staal is wat zij liefhebben.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont een zwaarbewapende Cupido, die naast zijn gebruikelijk pijl en book voor de gelegenheid ook is uitgedost met een hel en zwaard. In de achtergrond een dichtbebouwde stad met een haven waarin enkele schepen liggen, en een stelletje waarvan de man avances maakt. Hij is, net als Cupido, gekleed als soldaat. Zij lijkt zijn toenadering niet onwelwillend te ontvangen.
    In de Nederlandse subscriptio wordt uitgelegd door een neutrale vertelinstanties dat mannen jonge vrouwen op veel verschillende manieren proberen te veroveren. Met hun rijkdom, hun geleerdheid en kennis, en ook wel met praatjes waarmee zij hun aanbedenen van alles voorspiegelen. Er is echter, zo leert de lezer, slechts een tactiek succesvol in de liefde: die van ijzer en staal, zoals de minnaars zelf ook wel weten.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    zijnen vyandt: op zijn vijand
    2
    dochters: jonge vrouwen
    3
    goet: goederen, bezit
    4
    treffelick: voortreffelijk
    5
    vvel ter tael: welbespraakt
    6
    Stelt [...] vvilt: heeft het met woorden over alles wat hij maar wil praten
    7
    En [...] staen: En wat zij het liefste willen