← Content: PreviousContent: Next →

Volvitur assidue. [14]


he1613014pict

Back to top ↑
Volvitur assidue.translation
Vapulat assidue, quem fœmina versat Amator:
Esimilem verso dixeris eße trocho.

Cupido drijft den hoep1: dat is het spel der minnen2:
Den hoep en heeft geen end: de min en heeft oock geen.
Den hoep is sonder kant; de minnaer heeft geen sinnen3.
Den hoep rolt altijdt voort; dat heeft hy oock gemeen.
Den hoep vvort voortgestout4. de minnaer wordt geschoten5.
Den hoep gaet dickvvils6 om. de minnaer is altijdt
Dat7 hy te vooren8 vvas. den hoep is toegesloten9.
De minnaer kompt10 oock vast gebonden11 in de strijdt12.

Ce cercle court tousiours, l’amant roulle sans cesse
Le cercle est relié d’une ozier pallissant:
L’amant l’est des cheueux de sa belle maitresse:
L’un est battu de coups, l’autre vit en tourment.
pb15thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Hij wordt aanhoudend voortgerold.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont een hoepel die door Cupido wordt voortgedreven. Door de hoepel heen is een stapeltje boeken onder een hoge en stevige muur te zien.
    In dit embleem is de spreker een buitenstaander. Hij beschrijft de overeenkomsten tussen de hoepel en de minnaar die beide door Cupido worden voortgedreven; de een door een stok, de ander door Cupido's pijl. In de titel van dit embleem ligt dit ook besloten: 'Hij wordt aanhoudend voortgerold'. In het voorgaande embleem - 'Pennas perdidit ille suas' - is de minnaar door de pijl geraakt; in 'Volvitur assidue' wordt verteld hoe het de minnaar daarna vergaat. In beide emblemen verliest de minnaar door de komst van de liefde zijn verstand - 'De minnaer heeft geen sinnen' - en in beide wordt de minnaar voorgesteld als iemand die niet meer zelf kan handelen - 'De minnaer kompt oock vast gebonden in de strijdt'. Die strijd is in dit geval het 'spel der minnen', waarbij het Cupido is die de uitkomst bepaalt.
    De ronde hoepel heeft geen opening, en ook voor de minnaar is er geen 'opening' meer: hij is 'gevangen' in de liefde en kan niet anders dan het 'spel der minnen' meespelen. De hoepel in de pictura lijkt met de geribbelde bovenkant en door z'n ronde vorm op een trouwring. Dat de minnaar geboeid ('vast gebonden') in de strijd komt, duidt op het huwelijk en daar moest het in de liefde in de zeventiende eeuw toch op uit draaien.
    Emblemen hadden een didactisch en moraliserend karakter en moesten de lezers helpen bij het streven naar moreel juist gedrag. Liefdesemblemen wilden de lezers iets leren over correct gedrag in de liefde. Het hele leven in die tijd was doordrongen van godsdienst en een ander doel van embleembundels was verdieping van religieus bewustzijn bij de lezers. In dit licht kunnen de twee boeken worden geplaatst die in de pictura door de hoepel heen te zien zijn; dit kunnen het Oude en Nieuwe Testament zijn. Het idee dat het huwelijk volgens de heersende christelijk-protestantse leer in de zeventiende eeuw de normale staat van samenleven was werd ontleend aan de bijbel. In de pictura wordt deze kerkelijke visie ondersteund door de twee bijbelboeken. In meeste emblemen zoals besproken in deze editie is op de picturae een kerkje te zien op de achtergrond. De muur of pilaar rechts in deze pictura zou van een kerk kunnen zijn, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen.
    De boodschap van dit embleem lijkt op die van 'Pennas perdidit ille suas': wie eenmaal door Cupido is geschoten kan niet meer terug en is gedwongen de rest van zijn leven in het 'spel der minnen' mee te spelen.


    Back to top ↑

    Notes

    1
    drijft den hoep: drijft de hoepel voort
    2
    spel der minnen: liefdesspel
    3
    sinnen: verstand/tegenwoordigheid van geest
    4
    voortgestout: voortgedreven
    5
    geschoten: geraakt
    6
    dickvvils: veelvuldig
    7
    Dat: uit het zinsverband blijkt dat hier wordt bedoeld: Zoals
    8
    te vooren: tot dan toe
    9
    is toegesloten: uit het zinsverband blijkt dat hier wordt bedoeld: heeft geen opening
    10
    kompt: komt
    11
    vast gebonden: geboeid
    12
    in de strijdt: in de strijd