← Content: PreviousContent: Next →

Qui me nourrist, m'estaind. [29]


he1613029pict

Back to top ↑
Qui me nourrist, m'estaind.translation
Vt qua nutritur pinguedine tæda liquescit,
Quâ vivo, & nutrior, quam pereo, hâc pereo.

Het ghene dat de torts1 ontsteeckt en doetse2 branden,
Dat selve blustse3 vveer soo haest4 men keert zijn handen5.
Zoo gaet het met de min6. O vvreeden brandt7, O brandt,
VVat baet mijn vvijsheydt my8, oft’ treffelick9 verstandt ?
Ick loop her ende vve’er10, ick gae nu zoo veel daghen,
En soecke dees en die11, om mijnen noodt te claghen.
Ick moet vveer na het vier12,,13 de ghene die’t my doet
Als oorsaeck van mijn vier, mijn vier oock blussen moet14.

Un cierge renversé, est semblable a ma flame,
La cire qui l’estaind, le nourrist elle pas?
Ce qui estaind mon feu, est celle qui l’enflame,
Ie tire de m’Amie, la vie & le trespas.
pb30thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Wat me voedt, verbrandt mij ook.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont Cupido met een brandende toorts in beide handen. Hij heeft zijn pijlkoker en boog op zijn rug, en zijn blik is gericht op de lezer. Het gesmolten vet druipt van de toorts naar beneden. Hij bevindt zich op een open vlakte met op de achtergrond een heuvellandschap met een dorpje en een kerktoren. De lucht is lichtbewolkt.
   In de Nederlandse subscriptio is een minnaar aan het woord. Datgene wat de toorts ontsteekt en haar laat branden, doet haar ook vergaan. Zo gaat het ook in de liefde. Maar wat heb je aan die wijsheid als het om de liefde gaat? Een minnaar leeft voor, en door zijn geliefde; zoals de toorts brandt en verbrand wordt door het vet. De toorts speelde al in de Griekse mytholgie een rol in verband met het beheersen van gevoelens: een van de metgezellen van Odysseus wordt door de tovenares Circe veranderd in een zwijn. Odysseus zelf kon de betovering weerstaan omdat hij van de god Mecurius een toorts gekregen had.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   torts: toorts
   2
   doetse: haar laat
   3
   blustse: blust haar
   4
   soo haest: even snel als
   5
   men [...] handen: men zijn handen omdraait
   6
   min: liefde
   7
   vvreeden brandt: onstuimig vuur
   8
   vvat [...] mij: wat heb ik aan mijn wijsheid
   9
   oft' treffelick: of mijn uitnemend
   10
   her ende vve'er: op en neer
   11
   ick [...] die: ik ben nu zoveel dagen op zoek naar de een of ander
   12
   Ick [...] vier: ik verlang weer naar het vuur
   13
   dubbele komma moet worden gelezen als punt
   14
   de ghene [...] moet: degene die het mij aandoet, de oorzaak van mijn vuur, moet het ook blussen