← Content: PreviousContent: Next →

Amor eruditus. [23]


he1613023pict

Back to top ↑
Amor eruditus.translation
Invide, cum nequeas doctum lacerare poëtam
Latratu ostendis te tamen esse canem.

Cupido vliecht om hooch vast houdend' in zijn handen
Een ongesloten1 boeck, dat hy beschreven heeft.
Die wetenschap besit, vliecht over alle landen,
En boven haet en nijt, trotst al wat datter leeft.
De minnaer die dat heeft, en is niet meer gebonden
Aen 't oordeel van het volck, die verre van hem staen
Beneden op der aerdt. dat sijn de keffend' honden,
Die bassen2 in de locht, daer zy niet konnen gaen.

Cupido emporté sur ceste aigle chargeé
Un poing plein de lauriers & l’autre plein de vers;
Quoi que tappe vers luy ceste meute enragée
Franchira les lambris de ce veste uniuers.
pb24thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Geleerde liefde.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont Cupido, die een open boek vasthoudt. Zittend op een grote vogel, een adelaar/arend, vliegt hij over stad en land en weet zo te ontkomen een springende en blaffende honden onder hem.
    Blijkens de Nederlandse subscriptio bevat het boek dat Cupido vasthoudt wijsheden en kennis die anderen graag zouden bezitten. Wie over die wijsheden beschikt, kan over 'alle landen' vliegen, en ontkomen aan de haat en nijd van mensen. Ook de machtige adelaar helpt Cupido. Zo kan ook de minnaar, is de boodschap van het geheel, aan diegenen ontkomen die hem zijn bezit benijden.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    ongesloten: open
    2
    bassen: blaffen