← Content: PreviousContent: Next →

Omnia Naturæ contraria. [16]


he1613016pict

Back to top ↑
Omnia Naturæ contraria.translation
Verticis atque pedum quæ sint discrimina nescit,
Quisquis amat: miris luditur ille modis.

Al dat de minnaer doet van Venus soon gequollen1.
Is tegen het gebruyck2, is tegen alle man3,
Het sy wat hy oock doet, zijn sinnen4 sijn op rollen
Hy gaet, hy,5 loopt, hy staet, veel anders als hy kan,
Verkeert is al zijn doen, verkeert is al zijn laeten:
Hy is een ander mensch. die kompt in dese staet,
En let niet op hem self: hy kan geen vvijsheyt vaeten6.
En liever op zijn hooft, dan op zijn voeten gaet.

Tout ce que fait l’amant est contraire a Nature
Il fait tout a rebours & tout a contre pied.
Et perdant sa raison pour le mal qu’il endure
Il fait seruir souuent la teste pour le pied.
pb17thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Alles tegen de natuur in.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    Op de voorgrond van de pictura is Cupido te zien die op zijn handen loopt. Voor hem ligt zijn pijl en boog. Op de achtergrond is een glooiend landschap te zien met links een kasteel en rechts een stadje met kerk. Uit de kerktoren hangt een vlag. Achter de bebouwing liggen hogere heuvels.
    In de Nederlandse subscriptio beschrijft een neutrale vertelinstantie dat een minnaar die door de liefde gekweld wordt, zich onnatuurlijk gedraagt. Zijn verstand is op hol geslagen. Alles wat hij doet en niet doet is verkeerd en tegen zijn gewoonte in. Dit gedrag wordt in de pictura uitgebeeld door Cupido die op zijn handen loopt in plaats van op zijn voeten.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    gequollen: gekweld
    2
    gebruyck: gewoonte
    3
    man: mens, persoon
    4
    sinnen: verstandelijke vermogens
    5
    ,: deze komma lijkt hier ten onrechte te staan, ontbreekt in de editie van 1616
    6
    vaeten: beetpakken