← Content: PreviousContent: Next →

Puer denuo. [18]


he1613018pict

Back to top ↑
Puer denuo.translation
Mitte mares animos, ac paullum desipe. voti
Compos fiet Amans, si puer alter erit.

Het loose1 Venus kindt, gelijck de kinders plegen2
Die noch onnoosel3 sijn en loopen in den rock4,
Heeft yevers5 uyt den hoeck een houten peerdt gekregen.
Het peerdt dat hy berijt is eenen besem stock.
Let hier, ô Minnaer, op, indien ghy vvilt beerven
Het gene dat ghy soeckt, eer ghy het spel begint.
Want sonder sot te sijn en sult ghy niet vervverven.
Die recht getroffen is6, wordt vvederom een kindt.

Entre tant d’amoureux il est peu de prudence
Tel porte le beguin qui a barbre au menton
Tousiours par trop aimer on retourne en enfance,
Comme ce petit dieu qui cheuauche vn baston:
pb19thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Nogmaals kind.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont Cupido zittend op een stok. Hij heeft zijn linkerarm, met daarin pijl en boog, belerend opgeheven en kijkt de lezer strak aan. Hij lijkt op het punt te staan een spel te beginnen of hervatten, en zal misschien de weg inslaan die zich rechts van hem uitstrekt
    In de Nederlandse subscriptio wordt de lezer vermanend toegesproken. De stok waarop Cupido zit is een bezem, en in het spel dat Cupido speelt het paard waarop hij met kinderlijk plezier zijn spel speelt. De minnaar zou zich, voordat hij zich op het pad van de liefde begeeft, moeten beseffen dat hij om succesvol te zijn in de liefde terug zou moeten keren naar zijn kinderjaren. Wie niet iets van zijn wijsheid verliest en zich als een kind weet te gedragen, zal in de liefde nooit slagen.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    loose: gemene
    2
    gelijck [...]: zoals kinderen gewoon zijn te doen
    3
    onnoosel: onschuldig
    4
    in den rock: in kinderkleren
    5
    yevers: iewers, ergens
    6
    recht [...] is: echt door de liefde getroffen is