← Content: PreviousContent: Next →

Amoris domitrix invidia. [22]


he1613022pict

Back to top ↑
Amoris domitrix invidia.translation
Si sapis, Invidæ nunquam pugnabis, Amator:
Inuidiæ, vincens omnia, cedit Amor.

Siet Venus sone vlucht, en kan hem niet bedwingen
Van bangicheyt en vrees, vervaert1 van dat gesicht
Die swarten bulleman2, die hem hier kompt bespringen,
En helpt vast op de loop3 dat kleyne tanger4 vvicht5.
De min is teer en svvack, zy is goet om verjaegen,
En vvordt gemeenelick6 verdreven door de Nijt.
Dat is den bulleman. ghy sullet u beclaegen,
Die met hem hebt te doen, ten sy dat ghy wijs sijt.

Ce dieu a qui les dieus doibuent mesme la vie
S’effraie au seul regard de ce noir barbouillé.
L’amour le plus parfait succombe sous l’enuie,
Craignant que par sa dent son renom soit souillé.
pb23thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Afgunstige temster van de liefde

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   commentary

   Back to top ↑

   Notes

   1
   vervaert: bevreesd
   2
   swarten bulleman: de Nijd, jaloezie
   3
   helpt [..] op de loop: aan 't hollen helpen
   4
   tanger: tenger, vaak gezegd over kleine kinderen
   5
   wicht: klein kind, in het bijzonder ter aanduiding van Cupido, zoontje van Venus en zinnebeeld van de liefde
   6
   gemeenelick: gewoonlijk