← Content: PreviousContent: Next →

Sine fine. [12]


he1613012pict

Back to top ↑
Sine fine1.translation
Non nisi perfecto reguiescit circinus orbe.2
Sic sine fine meus durat & vrit amor.3

Wat doet de kleynen Godt? wat heeft hy toch te schrijven
Beneden in het sandt! wat maeckt hy voor een werck?4
Hy keert de passer om5. het een been siet ghy blijven,
Het ander gaen rontom, en trecken een rondt perck6.
De circkel die ghy siet, is toe7 van alle sijden:
Men siet geen endt in hem, oock isser geen begin.
Soo gaet het oock met ons. wy blijven in het lijden.
Die8 eens quam in ons hert, die vvoonter altijdt in.

Vois tu par le compas ceste ligne arsondie?
Le point qui faict sa fin perd son commencement9.
Cil qui entre en amour ce oublie la sortie10,
Pour ne voir son chemin on laueugle en entrant.
pb13thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Zonder einde.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    Op de pictura trekt Cupido een cirkel met een passer. Het middelste 'been' van de passrer blijft stilstaan, het andere draait eromheen en perkt zo een rond vlak af. In het valk staan de de letters L en P. Misschien zijn dit de initialen van de geliefde, zoals wij ze nu nog wel eens in of om een hartje zetten? Overigens lijkt hij de cirkel eerder in steen te krassen dan in 'het sandt' te tekenen, zoals de subscriptio zegt. Op de achtergrond staan twee mannen onder een boog (een brug?); een van hen houdt een lange stok vast. Nog verder in de achtergrond is een naald of obelisk te zien.
    De Nederlandse subscriptio stelt de lezer de vraag wat hier op de pictura te zien is. Het antwoord wordt door de vertelinstantie geleverd: we zien hier het lijden zonder eind afgebeeld dat de liefde.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    Sine fine: zonder einde
    2
    Non... orbe: Alleen een passer 'staat stil in' een volmaakte cirkel
    3
    Sic... amor: Zo (ook) duurt mijn liefde voort en brandt zonder eind
    4
    wat... werck?: wat doet hij daar?
    5
    keert... om: draait
    6
    een rondt perck: een cirkel
    7
    toe: dicht
    8
    Die: wie
    9
    Le... commencement: begin- en eindpunt gaan in elkaar over
    10
    Cil... sortie: wie de liefde binnen gaat, vergeet de uitgang