← Content: PreviousContent: Next →

Bulla favor. [21]


he1613021pict

Back to top ↑
Bulla favor.translation
Quid tandem Dominam te credis habere faventem?
Fabula vel potius bulla Fabulla tua est.

Gelijck1 de lichte bel2 seer haestich3 vvordt geboren,
En dicvvils4 vveder breeckt soo haest5 als zy op staet:
Soot gaet het met de jonst6 van die ghy hebt verkoren7,
Zy gaet ghelijck8 zy quam, en kompt gelijck zy gaet.
Die vvijs is vvacht hem9 vvel van daer yet op te bouvven.
Het is maer eenen vvindt. Cupido speelt zijn spel.
Als hy hem vveder keert, soo sal zy vveer verflouvven10,
Want dat ghy jonste noemt, dat is een rechte11 bel.

La faueur en l’ amour a l’ampoulle ressemble,
Qui se forme dans l’eau au souffle d’un enfant:
Elle meurt en naissant & renaist tout ensemble,
Et te monstre a la fin que se n’est que du vent.
pb22thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Een gunstige, goede waterbel.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.

Back to top ↑

Iconclass


  Back to top ↑

  Comments

  De strekking van dit embleem is dat de gunst van de liefde komt en gaat. De liefde is zo vergankelijk als een waterbel. Dat staat niet alleen te lezen in de Nederlandse subscriptio, we zien het ook op de pictura. Cupido blaast de waterbellen voor zich uit. Hij bepaalt waar ze heen gaan, en hoeveel het er zijn. Het geheel oogt realistisch in de zin dat we het kind Cupido hier een kinderspel zien spelen. Cupido staat nonchalant met zijn heupen gekanteld, het rechterbeen lichtgebogen. Hij kijkt iets naar beneden. Hij staat vlak voor een poort; waar die toegang toe geeft is onduidelijk. Zijn pijlen hangen om zijn schouder, zijn boog heeft hij op de grond neergelegd. Belangrijk detail is het bakje waar Cupido het zeepwater uithaalt waarmee hij de bellen blaast. Dat bakje is een oester, symbool voor de sexuele lust.

  Back to top ↑

  Notes

  1
  gelijck: zoals
  2
  bel: waterbel
  3
  haestich: spoedig
  4
  dicvvils: veelvuldig
  5
  soo haest als: even snel als
  6
  jonst: gunst
  7
  verkoren: gekozen
  8
  ghelijck: zoals
  9
  hem: zich
  10
  verflouwen: verzwakken, minder worden
  11
  rechte: echte