← Content: PreviousContent: Next →

O l'estroit eslargir. [36]


he1613036pict

Back to top ↑
O l'estroit eslargir.translation
Laxa petens capitru volucris : sic vincula late
Nostra patent. arcte nec minus illa premunt.

Vier vensters quellen my gestadich1 inde minne:
De ooghen die ick hebb’, en die van mijn vriendinne,
Daer herberght2 Venus kindt,3 dat is zijn eyghen erf,4
Mijn lichten5 die ick draegh, die staen na mijn verderf:6
Zy leyden my int strick.7 vvie vvil ick het gaen claghen?8
Ik hebbe self ghehadt in mijn verderf behaghen.9
Als ick daer buyten vvas, soo moest’10 ick daer in zijn,
Waer11 ick nu vveer daer uyt, soo vvaer ick uyt de pijn.

L’oyseau pour s’ eslargir, court peu sage a sa perte:
S’enfermant en un lieu, dont il ne peult partir.12
O lestroit eslargir ! ma prison est ouverte,13
Presque de tous costès, & si n’ en peux sortir.
pb37thumb


Back to top ↑

Translations

O, het strakke losser te maken!

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   Op de pictura staan in het vrije veld, met op de achtergrond een bos, op palen een duiventil. Bovenin zitten vier kleine, ronde raampjes. Op de achtergrond verder een omheining met een poortje en een koepelvormig gebouwtje. Op het dak van de duiventil zitten twee vogels. Ze kijken naar het tafereel onder hen. Nog eens twee vogels zitten in het niet overdekte deel van de til. Een van deze twee vogels staat maar half in het kooitje. Hij lijkt op weg (terug) naar binnen te zijn. Cupido zit naast de til geknield en houdt een van zijn pijlen omhoog. De rest ligt in de pijlenkoker op de grond. Het lijkt of hij met zijn linkerhand de vogel naar binnen wenkt.
   In de Nederlandse subscriptio beschrijft een minnaar hoe hij in de liefde door twee paar ogen gekweld: die van zijn vriendin, en die van hemzelf. De ogen van zijn vriendin houden hem gevangen, zijn eigen ogen hebben hem jammerlijk bedrogen. Toen hij die gevangschap niet had, wilde hij die wel. Maar nu hij er middenin in zit, wordt hij verteerd door het lijden. Hij kan niemand anders van deze situatie de schuld geven dan zichzelf.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   gestadich: voortdurend
   2
   herberght: woont
   3
   Venus kind: Cupido
   4
   erf: omheinde grond die bij een huis of bij een ander gebouw behoort
   5
   lichten: ogen
   6
   staen... verderf: hebben het op mijn ondergang gemunt
   7
   zy... strick: ze hebben mij erin laten lopen
   8
   wie... claghen?: bij wie kan ik mijn beklag hierover doen?
   9
   Ik... behaghen ik heb zelf genoegen gehad in mijn ondergang
   10
   moest: wilde
   11
   Waer: was
   12
   S'enfermant...partir: opgesloten op een plek waar hij niet vandaan kan
   13
   ma... ouverte: mijn gevangenis is open