← Content: PreviousContent: Next →

Semper reciprocanda serra. [6]


he1613006pict

Back to top ↑
Semper reciprocanda serra.translation
Non satis est fastus semel aut maledicta tulisse:
Assidue, ut vincas, hæc repetenda tibi.

Die1 in Cupidoos perck2 begonnen heeft3 te jaegen,
Blijft altijt op het self4: de vreucht komt naer5 de pijn,
De pijn komt naer de vreucht:6 gelijckervvijs7 die saegen
Dan met het lijf8 om leeg9, dan vveer om hooge zijn.
Men gaet10, men loopt, men komt, men sucht11:12 en t’allen tijden
Ist vvederom te doen het gene ghy nu doet13.
Soo als de sage gaet, gelijck van beyde zyden,
Altijdt in eenen balck, altijdt op eenen voet14.

Je ressemble vn Sieur qui sans changer de place,
Tantost trauaille droit & tantost se courbant:
Moi sans sottir du rez ou Cupidon m’enlace,
Je vis or en plaisir & tantost en tourment.
pb7thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De zaag moet men altijd heen en weer bewegen.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont twee Cupido's die aan het zagen zijn. Over praktisch de gehele breedte van de pictura staan twee zaagbokken met balk afgebeeld. Links bovenop de balk staat een Cupido met beide handen aan de bovenkant van de zaag, terwijl hij een lange stok tussen de benen houdt. Dit is mogelijk een zaagmaat: een houten meetlat die gebruikt wordt bij het aftekenen van een boom om die in delen van een klomplengte te kunnen zagen. De zaag bevindt zich voor tweederde boven en eenderde onder de balk. Onderaan wordt de zaag vastgehouden door een tweede Cupido die met beide voeten op de grond staat, ongeveer in het midden van de balk. Beide Cupido's hebben hun koker met pijlen nog om, maar de bogen liggen vlakbij de linkerschraag met een gereedschapskist ertussen. Aan de rechterkant staat een kasteeltoren afgebeeld waarvan deur, ramen, kantelen en torens gedetailleerd worden weergegeven. Links hiervan is water zichtbaar, met links naast de toren een aantal schepen. Aan de bewolkte horizon zijn zeilen van andere schepen zichtbaar. Aan de linkerkant is een stadspoort afgebeeld met ramen, gevels en schoorstenen. Tussen poort en zee bevindt zich een hek, alsmede een klein gebouw en een drietal punten van boten. Traditiegetrouw bevonden houthandel en houtzagerij zich in de zeventiende eeuw aan het water.
    In de Nederlandse subscriptio is een vertelinstantie aan het woord die de minnaar waarschuwt dat gevoelens van vreugde en verdriet elkaar afwisselen in de liefde. De metafoor van het zagen wordt uitgelegd: degene die zich op het jachtterrein van Cupido begeeft, zal altijd hetzelfde ten deel vallen. De vreugde komt na de pijn en omgekeerd, zoals bij het zagen dan weer het zaagblad omhoog dan weer omlaag gaat. De Latijnse subscriptio benadrukt het zich telkens herhalende proces van op- en neergaande bewegingen: 'Het is niet voldoende om eenmaal hooghartigheden en scheldwoorden verdragen te hebben. Jij moet er voortdurend naar verlangen dat het hoofd te bieden'.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    Die: Degene die
    2
    perck: jachterrein
    3
    heeft: is
    4
    Blijft [...] self: valt altijd hetzelfde ten deel
    5
    naer: na
    6
    De dubbele punt moet worden gelezen als een komma
    7
    gelijckervvijs: zoals
    8
    lijf: zaagblad
    9
    om leeg: omlaag
    10
    gaet: vertrekt
    11
    sucht: zucht
    12
    dubbele punt negeren
    13
    Ist [...] doet: staat u weer te doen wat u nu doet
    14
    Soo [...] voet: zoals de zaag altijd, aan beide zijden gelijk, in een balk gaat, altijd op dezelfde wijze