← Content: PreviousContent: Next →

Harmoniam rerum Amor conservat. [2]


he1613002pict

Back to top ↑
Harmoniam rerum Amor conservat. translation
Parve victor, Amor: sic perge. & vasa manebunt
Salva: nec humanum concidet omne genus.

Kuypt1 kleyne kuyper kuypt, die alle man doet buygen,
En treft met u gewelt2, en voeget al aen een.
Want waer het zonder u, de weerelt viel in duygen3,
Die nu behouden wordt van u, en anders geen.
V vader is een smit, een koppelster4 u moeder,
Ghy maeckt de hoepen5 vast, van hemel en van aerdt.
Het ambacht dat is goet. want ghy zijt den behoeder,
Die s’weerelts groote ton van onderganck bewaert.

Poursui petit ouurier par ce penible ouurage,
D’assembler en toneaux ce planchage divers:
Ainsi bien a propos d’un divin assemblage,
Tu sçais en son entier maintenir l’vniuers.
pb3thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De liefde houdt alles in evenwicht.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    Op de pictura staan twee Cupido's. Aan de linkerkant staat Cupido als kuiper gebogen over de ton die hij aan het maken is. Aan de rechterkant staat een tweede Cupido, gewapend met pijl en boog en een bundel touw. Hij loopt uit de kuiperij weg en kijkt achterom naar de andere Cupido. Op de achtergrond is een landschap te zien met een deel van de stadsmuur, de poorten, enkele huizen en in het midden de kerk. In het landschap, voor de poorten van de stad, is vaag een wandelend stelletje te zien.
    In de Nederlandse subscriptio word Cupido aangespoord om zijn werk als de kuiper te blijven doen. Want wat is de wereld zonder de liefde? Alles zou in duigen vallen. Cupido handelt hiermee in lijn met zijn afkomst. Zijn vader was immers een smit, zijn moeder een koppelaarster. De twee wandelende, aaneengesmede geliefden in de achtergrond ondersteunen deze boodschap.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    kuypt: maakt een ton
    2
    gewelt: macht
    3
    duygen: gebogen stukken hout, waaruit de wand van een kuip of ton is gemaakt
    4
    koppelster: koppelaarster, huwelijkmakelaar
    5
    hoepen: band van hout of ijzer die om een ton gelegd wordt om de duigen bijeen te houden