← Content: PreviousContent: Next →

Te stante virebo. [38]


he1613038pict

Back to top ↑
Te stante virebo.translation
Vt virides ederæ, durat dum Pyramis, errant,
Sic mihi te stabit stante virente, viror.

Haer leven is het mijn, mijn blijtschap moetse geven1,
Haer vreuchden2 zijn de mijn, een ziele doet tvvee leven3.
Als ick maer eens den dau, den dau van hare mondt4
Mach voelen op mijn hert5, soo6 vvord’ ick gantsch7 gesont8.
O dat zy maer en9 vvou10 de cracht11 van haere straelen12
Tot op den diepen grondt mijns herten13 laeten daelen14!
Mijn leven dat ick voer15, en16 heb ick maer17 tot pandt18,
Die ick verkoren19 hebb’ die draeght20 my in haer handt.

Tant qu’on uoirra suspié, cest antique Pyramide,
Ce lierre uerdissant, l’embrassera tousiours.
Tant que tu deffieras, la faux Acherontide,
On uoirra reverdir, mes fidelles amours.
pb39thumb


Back to top ↑

Translations

Als jij staat, bloei ik.

Back to top ↑

Literature

 1. Hooft, Granida, col. 7-8

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.

Back to top ↑

Iconclass


  Back to top ↑

  Comments

  De pictura toont een obelisk, een gedenkzuil; stevig verankerd in de aarde is het een symbool voor standvastigheid. De klimop die eromheen geslingerd groeit is symbolisch voor mannelijke trouw en de liefde en voor onsterfelijkheid; klimop blijft immers altijd groen. De liefde van de minnaar zal dus nooit afnemen.
  In dit embleem vullen tekst en pictura elkaar aan. De tekst is van de minnaar die vertelt hoe zijn geliefde zijn leven in handen heeft; de pictura geeft aan hoe standvastig zijn liefde voor haar is. De geliefde heeft de liefde (nog) niet beantwoord; de minnaar verzucht immers dat hij ernaar smacht het vocht van haar lippen en de kracht van haar stralen in zijn hart te mogen voelen. Het is een petrarkistisch motief: de vrouw die de minnaar laat smachten; in de voorgaande emblemen kwam dit motief ook steeds naar voren. In het embleem zit ook een Platoons motief: de zinsnede 'een ziele doet tvvee leven' in de tweede regel slaat op Plato's theorie van de oerziel. Ooit zijn in de Ideeën wereld alle zielen in tweeën gedeeld en sindsdien is elke helft op zoek naar zijn wederhelft. Als twee helften van een ziel elkaar gevonden hebben vormen ze samen weer een oerziel en worden de twee geliefden verbonden door een sterke harmonieuze liefde.
  Klimop is symbool voor mannelijke - niet voor vrouwelijke - trouw. Het is opvallend dat in alle in deze editie besproken emblemen de man is die door Cupido geraakt wordt. Vrouwen komen niet aan het woord en hebben slechts de rol van afwezige geliefde. Dit beeld komt overeen met hoe men vrouwen zag in de Nederlandse samenleving: vrouwen behoorden in de liefde geen initiatief te nemen. Het is de man die actie onderneemt. De gang van zaken in het dagelijks leven is tegengesteld aan de petrarkistische voorstelling in de emblemen van de man als onderworpen aan de grillen van zijn geliefde.
  De titel van dit embleem 'Als jij staat, bloei ik' verwijst naar standvastigheid van de liefde. Als de liefde dankzij haar stevig op zijn grondvesten staat, zal de liefde van de minnaar bloeien als frisse groene klimop.


  Back to top ↑

  Notes

  1
  mijn blijtschap moetse geven: ze moet me blijdschap geven
  2
  vreuchden: vreugden
  3
  een ziele doet tvvee leven: een ziel doet twee mensen leven
  4
  den dau van hare mondt: het vocht van haar mond
  5
  hert: hart
  6
  soo: dan
  7
  gantsch: geheel
  8
  gesont: gezond
  9
  en: dit woord blijft onvertaald
  10
  vvou: zou willen
  11
  cracht: kracht
  12
  haere straelen: haar stralen
  13
  den diepen grondt mijns herten: de bodem van mijn hart
  14
  daelen: afdalen
  15
  voer: leid
  16
  en: dit woord blijft onvertaald
  17
  maer: slechts
  18
  pandt: onderpand
  19
  Die ick verkoren hebb’: Degene die ik tot geliefde gekozen heb
  20
  draeght: draagt