← Content: PreviousContent: Next →

Ni mesme la mort. [43]


he1613043pict

Back to top ↑
Ni mesme la mort.translation
Nec plantani lethum vitem, nec tollet amorem
Nostrum, quæri tollit cætera, summa dies

Het een is gantsch vergaen, het ander staet noch1 schoone,
End’ spreyt zijn rancken uyt seer rijckelick ten toone,
Altijdt zijnd' even groen: soo gaet het oock met dy,
O Venus lieflick kindt, die altijt woont in my.
De doodt neemt wech den mensch', maer laet de liefde leven,
Zy wordt noch door den doodt noch door den tijdt verdreven,
Zy blijft alst2 al vergaet, zy bloeyt oock in den noodt,
De doodt verwint het al, maer Venus oock de doodt.

Comme la plane on voit la vigne suruiuante,
Mon amour, suruiuera a l’iniure du sort.
Mesme forcant l’arrest du fatal Radamanthe,
Je taimeray la bas, en despit de la mort.
pb44thumb


Back to top ↑

Translations

Zelfs de dood niet.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont een verdorde boom, die omgeven wordt door een groene wijnrank met enkele druiventrossen. Rechts staat Cupido, met de linkerhand op zijn pijlhouder en in zijn rechterhand zijn boog, naar de wortels van de boom te kijken.
   De Nederlandse subscriptio verhaalt hoe de dood nooit alles overwint. Zoals de dode boom de druif gelegenheid geeft te groeien en bloeien, zo weet de liefde altijd de dood te overwinnen.
   Dit embleem staat in de editie 1601 op een andere plaats.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   noch: nog
   2
   alst: als alles