← Content: PreviousContent: Next →

Imaginem eius mecum gesto. [5]


he1613005pict

Back to top ↑
Imaginem eius mecum gesto.translation
Non ego Apellæâ pingam te, Vita, tabellâ:
Effigies animo stat tua picta meo.

Het beelt van die1 ick volg is in mijn hert geschreven:
Dat vvesen2, dat gesicht, dien toovenaer dien lach,
Staet altijdt in mijn sin3, en is daer in gebleven
Geschildert4, van den tijdt, dat5 ick haer eerstmael sach.
Ick draech het vvaer ick gae: en als ick vvil gaen smaecken
Een gans volmaeckte vreucht, soo6 denck ick vvat zy doet.
Dan sie ick haer voor my. maer als ick haer vvil raecken7,
Haer rechte schildery8 treck9 ick uyt mijn gemoet.

Je ne veux emprunter ny le pinceau d’Apelle,
Ny l’artiste burin d’un renommé graueur:
Pour peindre les attraicts, que ta face recelle,
Je tire ton pourtraict, du profond de mon coeur.
pb6thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ik draag haar beeld met mij mee.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont een schilderende Cupido. Hij zit, vanaf zijn rug gezien, op een krukje waarop een kussen ligt. Met twee kwasten tegelijk werkt hij aan het portret van een vrouw. In de rechterhand is, naast een kwast, is een palet te zien. Het doek staat op een ezel, en op de onderkant daarvan rust Cupido's voet. De schildersezel staat voor de muur van een gebouw. Links van het gebouw, gezien vanachter een laag muurtje met wat gras ernaast, bevinden zich bomen en struiken en een lichtglooiend landschap met een wolkenloze lucht.
    De Nederlandse subscriptio laat een verliefde minnaar aan het woord. Het beeld van zijn geliefde staat in zijn hart gegrift, vanaf het moment waarop hij haar voor het eerst zag. Het toppunt van vreugde is bedenken wat zijn geliefde met hem doet. Om haar dan treffend uit te beelden, hoeft hij haar werkelijke beeltenis slechts uit zijn gemoed op te diepen. Het ongeduld waarmee hij doet lijkt geïllusteerd te worden door de twee kwasten waarmee Cupido aan het werk is. De Latijnse subscriptio sluit hierbiij aan: 'Ik draag haar beeld met me mee. Ik heb geen behoefte aan een schilderij van Appellis; jouw getekende afbeelding staat in mijn geheugen'. En ook de Franse subscriptio onderstreept deze boodschap: 'Ik wil geen gebruik maken van een penseel, noch van de gegraveerde artieste van een graveur. Om de bekoring te beschrijven die jouw gezicht bevat, haal ik jouw beeltenis uit het diepst van mijn hart.'

    Back to top ↑

    Notes

    1
    die: degene die
    2
    vvesen: schepsel
    3
    sin: hart
    4
    geschildert: verbeeld
    5
    van [...] dat: vanaf het moment waarop
    6
    soo [...] doet: dan denk ik aan wat zij [met mij] doet
    7
    raecken: treffend wil uitbeelden
    8
    rechte schilderij: werkelijke beeltenis
    9
    treck: haal