← Content: PreviousContent: Next →

Serò detrectat onus qui subijt. [45]


he1613045pict

Back to top ↑
Serò detrectat onus qui subijt.translation
Frustrà tento oneri me i am subducere: frustra
Iam iuga detrect ant, quæ subiere boves.

Hier voortijdts1 als ick placht van minnen2 t’hooren spreken,
En van dat bitter soet end’ van die loose treken3,
My docht het vvas soo moy, men coster uyt end in4,
Dat heeft my eerst gebroght het minnen in de sin5.
Ick sach het jock6 vvel aen, maert’docht my licht te vvesen,
Ghevlochten end’ ghebreyt van rooskens tsaem ghelesen7
Wt Venus gouden tuyn, my docht ick vvas een man,
Maer als8 ick vveet vvat ’tis, en can ick daer niet van.

En vain contre le ioug, le torreau se muticie,
Qu'til a desia long temps sur sa teste portè.
De puis que soubs le ioug tu as courbè leschine,
S’en est faict cest trop, tard parler de lıberté.
pb46thumb


Back to top ↑

Translations

Wie een last op zich heeft genomen, kan 'm niet meer weigeren.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont Cupido, die met zijn pijl in de hand een os aanspoort de ploeg harder te trekken. De os maakt een vermagerde indruk.
   De Nederlandse subscriptio verhaalt hoe de 'ik' vroeger dacht dat het juk van de liefde aantrekkelijk en licht te dragen zou zijn. Hij zou als man wel in staat zijn die last te dragen, was de inschatting. Maar nu hij uit ervaring spreekt, weet hij beter en merkt hij ook dat hij aan het juk niet kan ontsnappen. Net als de os moet hij voort, gedreven door de liefde, terwijl hem dat overduidelijk zwaar valt.
   Dit embleem staat in de editie 1601 op een andere plaats.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   voortijdts: vroeger
   2
   van minnen: over de liefde
   3
   loose treken: sluwe streken
   4
   men [..] in: je kon er uit en er weer in
   5
   dat [..] sin: dat trok mij tot de liefde aan
   6
   jock: juk
   7
   tsaem ghelesen: verzameld
   8
   als: toen