← Content: PreviousContent: Next →

Omnia conjungo. [24]


he1613024pict

Back to top ↑
Omnia conjungo.translation
Sartor Acidalij cesti nedique potentis
Omnia quo iungis, me quoque iunge meæ.

Mijn ambacht dat ghy siet dat is by een te voegen
Den hemel en de aerdt, en vvatter is daerin1,
Met een genegentheyt, en liefelick genoegen.
Dat is het eygen werck van een volkomen min.
Ick naeye vvat ick mach de herten aen den ander
Die verre van een sijn. ick hechte vvatter leeft.
Soo datse nimmermeer en komen van den ander,
Met eenen soeten draet, die my mijn moeder geeft.

I’ay vuidé mon carquois, mes deux mains en sont lasses,
Jai change mon mestier pour celuy des Tailleurs;
Ores d’e un fil retors parles mains de trois Graces
Je sçai au petit point coudre ensemble les cœurs.
pb25thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ik verbind alles.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    De pictura toont Cupido, zittend op een stoepje voor een huis. Achter hem bevinden zich een deur en een trap. Naast hem liggen zijn pijl en boog. Hij zit in kleermakerszit, en heeft naald en draad in zijn ene hand. In zijn andere hand houdt hij een lapje stof vast. Hij oogt tevreden en blij. Verder weg op de achtergrond is nog een kerk te zien met daarachter wat bergen en bebossing.
    In de Nederlandse subscriptio is Cupido zelf aan het woord. Hij beschrijft het ambacht dat hij uitvoert: doel daarvan is hemel en aarde bijeen te voegen, met alles wat daarbij en daarop te vinden is. Het verbinden van de harten van iedereen die hij aantreft, doet hij met genoegen, met de zoete draad die zijn moeder hem heeft gegeven. Het 'draet' waar Cupido op doelt kan die liefde zijn, maar ook de 'levensdraad' waarmee moeder en kind bij geboorte verbonden zijn.

    Back to top ↑

    Notes

    1
    en [...] daerin: en alles wat daarbij hoort