← Content: PreviousContent: Next →

Amoris semen mirabile. [8]


he1613008pict

Back to top ↑
Amoris semen mirabile.translation
Indolis eximiæ quis semina nescit Amoris?
Hinc gnarus diæ Pallados exit homo.

Siet Venus zaeyer aen. hy gaet zijn saet uytspreyden1
De vveerelt om en om, gelijck een lantman2 doet.
Het saet komt vveder voort3, en sonder lang te beyden4
Geeft vrucht op zijnen tijdt, die d’aerde vveder voet5.
De vruchten die het brengt, die zijn begaeft6 met reden7,
Met vvijsheyt en verstant, en vvonderlick van aert.
Die vruchten houden op de landen en de steden8.
Wijst my noch eenen boer die sulcke vruchten gaert9.

Celui qui pour tous biens n’a qu’vn coing de bruiere,
Fut dans le champ d’amour autresfois anime;
Et cil pour que Phoebé redoubla sa carrire
Fut de la mesme main en ce monde semé.
pb9thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Wonderlijk zaad der liefde.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   Op de pictura zien we een landelijk tafereel met op de voorgrond Cupido, die met zijn linkerhand zijn lendendoek vasthoudt en met zijn rechterhand zaad uitstrooit. Op zijn heup draagt hij een pijlkoker met pijlen. Op het zaadveld komt de oogst op in de vorm van jongenshoofdjes, die als ontkiemende plantjes uit de grond omhoog groeien. Vlak achter Cupido valt een ploeg waar te nemen. Een hekje sluit de menselijke moestuin voor een deel af, maar er blijft een opening vrij, en die biedt toegang tot een open veld. In het veld bevindt zich zowel links als rechts een huis. Achter het hekje kunnen we het silhouet van een paartje waarnemen. Bomen zijn talrijk op de afbeelding vertegenwoordigd, als symbool van leven en vruchtbaarheid? Op de achtergrond is een kerkje zichtbaar.
   Heinsius beschrijft Cupido hier als de zaaier van Venus, godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Cupido moet deze taak vervullen, anders zou dit het einde van de mensheid betekenen, staat in de Nederlandse subscriptio. Liefde houdt de wereld in stand, is zelfs de conclusie.
   Op de pictura haalt Cupido het wonderlijke zaad van liefde uit zijn lendendoek, waarmee op humoristische toonzetting wordt geïmpliceerd niet alleen dat Cupido indirect zorgt voor de voortplanting van dit nageslacht, maar er persoonlijk verantwoordelijk voor is. Het Latijnse distichon volgt deze gedachte met de vraag wie niet de natuurlijke gave van het zaad van Amor kent ('Indolis ... Amoris'). Vervolgens wordt, niet zonder humor, Pallas Athena aangehaald in haar hoedanigheid van eeuwige maagd op wie de pijlen van Cupido geen effect hebben. Bekendheid met deze eeuwige maagd, die niet voor nageslacht zal zorgen, heeft het uitsterven van de mens tot gevolg ('Hinc ... homo'). De levenscyclus wordt compleet gemaakt doordat de vruchten zelf weer voor nieuw leven te zorgen ("die d'aerde vveder voet"). Door de opening van het hek zien we op de pictura de contouren van een liefdespaartje, met achter hen een kerk.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   uytspreyden: uitstrooien
   2
   lantman: boer
   3
   komt vveder voort: komt weer uit
   4
   beyden: wachten
   5
   voet: voedt
   6
   begaeft: begiftigd
   7
   reden: denkvermogen
   8
   Die vruchten... steden: Die vruchten houden landen en steden in stand
   9
   gaert: oogst