← Content: PreviousContent: Next →

Omnia vincit Amor. [25]


he1613025pict

Back to top ↑
Omnia vincit Amor.translation
Vidi ego qui durum poßit frænare leonem:
Vidi qui solus cordo domaret amor.

Den stercken ben ick sterck1, den sachten sachte banden
End’ toomen vverp ick om2 : het vvijckt3 al voor mijn handen,
Al vvat de schoone son bestraelt : Het is een kindt
Een kint, een kint alleen, dat soo veel mannen bindt.
Wat vvonder ist dat haer4 de menschen overgeven
Als ick de leeuvven toom, en onder my doe beven?
Wat strijdt ghy tegen my? alst’ doch soo vvesen moet,
Waerom en leert ghy niet my commen teghemoet?

Si l’archer Paphien de sa main enfantine
Peult renger soubs le frein un farouche lion,
Qui pourroit resister a sa force divine,
Gardant contre ses traictz libre sa paßion?
pb26thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

De liefde overwint alles.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont Cupido, zittend op een leeuw. De machtigste der dieren wordt hier beteugeld door Cupido. Cupido houdt de teugels in één hand, en zijn pijl en boog in de andere. De leeuw lijkt hij vooral met zijn blik te temmen
   Het motto van dit embleem is ontleend aan Vergilius. Ook de teksten bij de pictura benadrukken de allesoverheersende kracht van de liefde. De mannen worden expliciet aangehaald als de groep die Cupido aan zich weet te binden. In de editie van 1601 stond hier nog 'Meyskens' in plaats van 'mannen'.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   den stercken ben ik sterck: voor de sterken ben ik te sterk
   2
   den sachten sachte banden end'toomen vverp ick om: de zachte banden en teugels van de zwakkeren werp ik af
   3
   vvijckt: onderwerpt zich
   4
   haer: zich