← Content: PreviousContent: Next →

Cosi de ben amar porto tormento. [32]


he1613032pict

Back to top ↑
Cosi de ben amar porto tormento.translation
Lumina delectant culices, perimuntque petita:
Sic nobis spes est optima causa mali.

Den liefelicken schijn van haer tvvee schoone ooghen
Die trecken my tot haer vvanneer zy sich vertooghen1,
Vertoogen ah! eylaes2. ick schijne my te zijn
Verloren als ick ben van d’oorsaeck van mijn pijn3.
By d’oorsaeck van mijn pijn woud’ick wel altijdt wesen,
Als ick ben by ’tverderf4, so5 schijn ick te ghenesen.
Ick vliegh’ rontom het vyer6, ick blijf in eenen standt7
Ten zy dat ick my self’ vind ganschelick8 verbrandt.

Credule mouscheron, qui aimant ton domage
Recherche la lueur, qui te doibt consumer.
Apprends a mes despens, a deuenir plus sage;
Car le mal qui me tue, n’est que de trop aimer.
pb33thumb

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Zo draag ik de pijn van goed liefhebben.

Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   De pictura toont een sokkel met daarop een kandelaar met een brandende kaars. Insecten vliegen op het schijnsel van de kaars af en vallen, nadat zij het kaarslicht geraakt hebben, dood naar beneden. Links achter de sokkel staat een eenzame minnaar, weemoedig de armen gespreid en met in zijn rechterhand een omhooggerichte dolk. Onder de zoom van zijn mantel is een dolkhouder zichtbaar. Rechts naast de sokkel staat een mooi uitgedost stelletje. De man kijkt de vrouw nadrukkelijk aan.
   In de Nederlandse subscriptio spreekt de minnaar de wens uit altijd in de buurt van zijn geliefde te mogen zijn. Hoewel hij bij haar verloren is, heeft zij ook een helende uitwerking op hem. De glans van haar ogen trekt hem aan zoals het schijnsel van de kaars de goedgelovige muggen ("credule mouscheron") naar zich toetrekt. De kaars in de puctura is symbool voor de op een voetstuk geplaatste vrouw van wie een onontkoombare kracht uitgaat. De dolk toont dat de minnaar stervende is, zoals de muggen het leven laten als het vuur hen raakt. In het Franse kwatrijn wordt dit benadrukt, weer vanuit de smachtende minnaar, als hij stelt dat de pijn die hem doodt slechts veroorzaakt wordt door teveel liefhebben. Het motto is ontleend aan de Canzoniere van Petrarca, zoals ook de vergelijking van de minnaar met insecten ('semplicetta farfalla') afkomstig is van Petrarca. De Latijnse subscriptio ondersteunt deze boodschap: 'Net als de muggen aangetrokken worden door het licht, zo is ook onze verwachting vaak de oorzaak van ons ongeluk'.

   Back to top ↑

   Notes

   1
   vertooghen: vertonen
   2
   eylaes: helaas
   3
   ick schijne... pijn: Ik lijk verloren te zijn wanneer ik niet bij de oorzaak van mijn pijn ben
   4
   by'tverderf: mijn rampspoed
   5
   so: dan
   6
   vyer: vuur
   7
   ick blijf... standt: ik blijf op één plek
   8
   ganschelick: geheel en al