← Content: PreviousContent: Next →

Cosi de ben amar porto tormento [8]


picD2a

Back to top ↑
8. Cosi de ben amar porto tormento.translationtranslation
Den liefelicken schijn van haer twee schoone ooghen
Die trecken my tot haer wanneer zy sich vertooghen1/
Vertoogen ah eylaes/ ick schyne my te zijn
Verloren als ick ben van d’oorsaeck van mijn pijn.2
By d’oorsaeck van mijn pijn woud’ ick wel altijdt wesen/
Als ick ben by ’tverderf/ zo schijn ick te ghenesen.
Ick vliegh’ rondtom het vier/ ick blijf in eenen standt3
Ten zy dat ick my self vind ganschelick verbrandt. translation

Grotius
Lumina delectant culices, perimuntque petita:
Sic nobis spes est optima causa mali.
translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Zo draag ik de pijn van goed liefhebben.
Thus I bear the pain of loving well.
Het liefelijke schijnsel van haar twee mooie ogen trekt mij tot haar wanneer ze zich vertonen. Ik lijk verloren wanneer ik niet bij de oorzaak van mijn pijn ben. Bij de oorzaak van mijn pijn wil ik altijd zijn, als ik bij mijn verderf ben lijk ik te genezen. Ik vlieg rondom het vuur. Ik blijf op dezelfde plek, tenzij ik volledig verbrand.
Muggen houden van het licht, maar sterven eraan als ze er naar toe gaan.
Zo is onze grootste verwachting de oorzaak van ellende.
Mosquitos love the light, but die when they approach it.
In the same way our greatest hope is the cause of our woe.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

A man looking into the eyes of his beloved; moths flying into the flame of a candle; a man with a dagger

Back to top ↑

Notes

1
vertonen
2
Ik lijk verloren te zijn wanneer ik niet bij de oorzaak van mijn pijn ben
3
ik blijf op dezelfde plaats, ik verander niet