← Content: PreviousContent: Next →

Cosi de ben amar porto tormento. [32]


he1616032pict

Back to top ↑
32. Cosi de ben amar porto tormento.

32. Cosi de ben amar porto tormento.
Den liefelicken schijn van haer twee schoone oogen
Die trecken my tot haer wanneer zy sich vertoogen,
Vertoogen ah! eylaes. ick schijne my te sijn
Verloren als ick ben van d'oorsaeck van mijn pijn.
By d'oorsaeck van mijn pijn woud' ick wel altijdt wesen,
Als ick ben by't verderf, soo schijn ick te genesen.
Ick vlieg' rontom het vier, ick blijf in eenen standt,
Tensy dat ick my self vind' ganschelick verbrandt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  A man looking into the eyes of his beloved; moths flying into the flame of a candle; a man with a dagger

  Back to top ↑

  Comments

  commentary