← Content: PreviousContent: Next →

Ie reviēns de mōgréaux doulx lacqs qui me serrēt. [35]


he1616035pict

Back to top ↑
35. Ie reviēns de mōgréaux doulx lacqs qui me serrēt.

35. Ie reviens de mon gréaux doulx lacqs qui me serrent.
Nu ben ick een mael los, ick ben eens uytgetogen,
Ick gae daer 't my gelieft, ten lesten noch ontvlogen
De handt die my soo lang gevangen heeft geleyt,
En my dat schoone licht des hemels heeft ontseyt.
Ick ben nu vry. 'tis waer. wat wil ick doch beginnen?
Hoe lieflick ende soet was my den bandt der minnen!
Ick gae van daer ick quam, ick vliege naer de handt.
Om buyten pijn te sijn, moet ick weer in den bandt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  A falcon returns to the hand of the hunter; Cupid takes aim at a couple of lovers

  Back to top ↑

  Comments

  commentary