← Content: PreviousContent: Next →

Les deux sont un. [41]


he1616041pict

Back to top ↑
41. Les deux sont un.

41. Les deux sont un.
Den boom die met zijn top seer hooch en wijt geresen,
Niet verre van 't gebou des hemels schijnt te wesen,
Met vruchten schoon bekleet, de vruchten die men meent
Van hem alleen te sijn, en heeft hy maer ontleent.
De maechdom is alsoo, die maechden wilt beerven,
En moet geen maecht meer sijn, maer haeren maechdom derven.
En worden ingelijft door Venus in den man,
Die van een maecht alleen veel maechden maken kan.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature

  1. Same pictorial motif used in: Anonymous, Bruylofts-dichten

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:


Back to top ↑

Iconclass

Cupid grafting a branch on a tree

Back to top ↑

Comments

commentary