← Content: PreviousContent: Next →

Omnia Naturæ contraria. [16]


he1616016pict

Back to top ↑
16. Omnia Naturæ contraria.

16. Omnia Naturæ contraria.
Al dat de minnaer doet van Venus soon gequollen,
Is tegen het gebruyck, is tegen alle man.
Het sy wat hy begint zijn sinnen sijn op rollen.
Hy gaet, hy loopt, hy staet, veel anders als hy kan.
Verkeert is al zijn doen, verkeert is al zijn laeten:
Hy is een ander mensch. die kompt in dese staet,
En let niet op hem self: hy kan geen wijsheyt vaeten.
En liever op zijn hooft, dan op zijn voeten gaet.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   Cupid standing on his head

   Back to top ↑

   Comments

   commentary