← Content: PreviousContent: Next →

Te stante virebo. [38]


he1616038pict

Back to top ↑
38. Te stante virebo.

38. Te stante virebo.
Haer leven is het mijn, mijn blijtschap moetse geven,
Haer vreuchden sijn de mijn, een siele doet twee leven.
Als ick maer eens den dau, den dau van haere mondt
Mach voelen op mijn hert, soo word' ick gans gesont.
O dat zy maer en wou de kracht van haere straelen
Tot op den diepen grondt mijns herten laeten daelen.
Mijn leven dat ick voer, en hebb' ick maer tot pandt,
Die ick verkoren hebb' die draegt my in haer handt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Cupid aiming an arrow at a couple of lovers from behind an obelisk, overgrown with ivy

  Back to top ↑

  Comments

  commentary