← Content: PreviousContent: Next →

O l'estroit eslargir. [36]


he1616036pict

Back to top ↑
36. O l'estroit eslargir.

36. O l'estroit eslargir.
Vier vensters quellen my gestadich in de minne:
De oogen die ick hebb', en die van mijn vriendinne:
Daer herbercht Venus kindt, dat is zijn eygen erf,
Mijn lichten die ick draeg, die staen na mijn verderf:
Zy leyden my int strick. wie wil ick het gaen klaegen?
Ick hebbe self gehadt in mijn verderf behaegen.
Als ick daer buyten was, soo moest' ick daer in sijn,
VVaer ick nu weer daer uyt, soo waer ick uyt de pijn.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Cupid watches a dove who is entering a bird-cage

  Back to top ↑

  Comments

  commentary