← Content: PreviousContent: Next →

Harmoniam rerum Amor conservat. [2]


he1616002pict

Back to top ↑
2. Harmoniam rerum Amor conservat.

2. Harmoniam rerum Amor conservat.
Kuypt kleyne kuyper kuypt, die alle man doet buygen,
En treft met u gewelt, en voeget al aen een.
VVant waer het sonder u, de weerelt viel in duygen,
Die nu behouden wordt van u, en anders geen.
V vader is een smit, een koppelster u moeder,
Ghy maeckt de hoepen vast van hemel en van aerdt.
Het ambacht dat is goet. want ghy sijt den behoeder,
Die 'sweerelts groote ton van onderganck bewaert.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Cupid working as a cooper or barrel-maker

  Back to top ↑

  Comments

  commentary