← Content: PreviousContent: Next →

Vapulando sustentor. [9]


he1616009pict

Back to top ↑
9. Vapulando sustentor.

9 Vapulando sustentor.
Gelijck den tol die draeyt gestadich wort gedreven
En door de handt gekeert, die hem geduyrich slaet,
Soo gaet het oock met ons, de wreetheyt doet ons leven
Die ons gestadich quelt. zy onderhoudt ons quaet.
Ons lijden wort gevoet met tegenspoet int minnen.
Datselve geeft ons moet. neemt wech dees soete pijn
Die ons noch hopen doet, al ist dat wy niet winnen
En leven sonder hoop, wat sal de minne sijn?

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   Cupid whipping a top

   Back to top ↑

   Comments

   commentary