← Content: Previous

Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo. [48]


he1616048pict

Back to top ↑
48. Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo.

48. Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo.
Ick ben een levend' lijck: nu denck ick eerst om minnen.
Als ander houden op, dan gae ick eerst beginnen.
De doot klopt voor de poort, Cupido woont int hert.
Ick smaecke voor mijn doot die liefelicke smert.
Ick ben mijn leven quijt, nu denck ick om te leven:
Mijn leven dat begint alst my wilt gaen begeven.
Het komt of vroech oft laet: ick vreesde voor de doot,
En krijge voor mijn graf mijns alderliefsten schoot.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  A nightowl in a shallow grave and an eagle owl on a corpse; an old man and a young woman in the background; a cupid shooting a dart from the sky

  Back to top ↑

  Comments

  commentary