← Content: PreviousContent: Next →

Solatium, non auxilium. [40]


he1616040pict

Back to top ↑
40. Solatium, non auxilium.

40. Solatium, non auxilium.
Ick ben noch eens ontvlucht, ick ben noch eens ontsprongen
Der honden groot gewelt, die my soo vreeslick drongen.
Mijn hert, mijn hert beswijckt. den adem ben ick quijt,
Ick hijg, ick hijg, ick hijg, ick hebbe geenen tijdt.
Mocht ick in die fonteyn mijn tonge wat besproeyen,
Die met een sacht gedruys gaet door de bloemkens vloeyen.
Ick worde weer gejaecht. het is om niet versint,
Eer 't een verdriet ophoudt, het ander weer begint.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  A deer drinking water from a source or brook

  Back to top ↑

  Comments

  commentary