← Content: PreviousContent: Next →

Ni mesme la mort. [43]


he1616043pict

Back to top ↑
43. Ni mesme la mort.

43. Ni mesme la mort.
Het een is gans vergaen, het ander staet noch schoone,
En spreyt zijn rancken uyt seer rijckelick ten toone,
Altijdt sijnd' even groen: soo gaet het oock met dy,
O Venus lieflick kindt, die altijt woont in my.
De doodt neemt wech den mensch', maer laet de liefde leven,
Zy wordt noch door den doodt noch door den tijdt verdreven,
Zy blijft alst al vergaet, zy bloeyt oock in den noodt,
De doodt verwint het al, maer Venus oock de doodt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  A vine is coiled around the remains of a dead elm, with Cupid watching

  Back to top ↑

  Comments

  commentary