← Content: PreviousContent: Next →

Il mal mi preme, & mi spaventa il peggio [20]


picG2a

Back to top ↑
20. Il mal mi preme, &1 mi spaventa il peggio.translationtranslation
Als ick in liefde ben/ dan ben ick als ghebonden/
Als ick daer buyten ben/ dan ben ick gantsch gheschonden/
Wat doe ick doch aldus? ontbonden wil ick zijn/
Soo ick ontbonden ben/ so meerdert doch mijn pijn/
Soo ick dus langhe blijf/ ick moet mijn vreuchden derven/
Soo ick dus niet en blijf/ zoo moet ick doch wel sterven.
Soo ick ghesloten blijf/ zoo blijf ick inden noot/
Soo ick ontsloten word’ zoo gae ick inde doot. translation

Expectat felles, laxat captentula muren:
Nos mala vitantes deteriora manent. translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Het kwaad bedrukt me, het ergste schrikt me af.
Evil pursues me, and fear of worse haunts me.
Als ik in de liefde ben, ben ik als vastgebonden. Ben ik er buiten, dan ben ik geschonden. Wat moet ik toch doen? Ik wil ontbonden zijn, maar als ik ontbonden ben neemt mijn pijn toe. Als ik hier langer blijf, zal ik geen vreugde hebben. Als ik wegga zal ik sterven. Als ik opgesloten blijf, blijf ik in nood. Als ik vrij kom, dan ga ik dood.
De kat wacht af terwijl de muis de kooi open doet.
Zo staat ons, wanneer we kwaad vermijden, het ergere te wachten.
The cage releases the mouse, the cat is waiting.
Thus worse awaits us when we avoid evil.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

From behind a wall Cupid is looking at a cat who is watching a mouse leaving the trap where he was captured yet safe

Back to top ↑

Notes

1
In het motto onder de pictura staat: et i.p.v. &.