author Luijten, Hans
main title Gezien of gelezen?
sub title Realia en ontleningen in Jacob Cats' Sinne- en minnebeelden
short title Luijten, Gezien of gelezen?
in De Gouden Eeuw in honderd artikelen
website http://www.dbnl.nl/tekst/luij005gezi01/


References to this book in the EPU editions, grouped by book: