← Content: PreviousContent: Next →

Je ne le puis celer [7]


picD1a

Back to top ↑
7. Ie ne le puis celer.translationtranslation
Ick decke vast1 den brand/ ick doe zeer wel mijn beste/
Maer ’tis om niet ghedaen/ het komt doch uyt int leste:
Hoe qualick ist om doen in VENVS2 bitter pijn
Te tooghen3 ah eylaes/ een vroeyelick4 aen-schijn.
Het vier vonckt in mijn hert/ ick magh my al wat veynsen
Int aensicht blijckt nochtans een vonck van mijn ghepeynsen.
O onverberchlick vier/ wat datmen doet oft’ laet/
Daer is altijdt een vonck oft twee die ons verraet. translation

Dißimulas frustra: quis enim cælaverit ignem?
Lumen ab indicio proditur usque suo. translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Ik kan het niet verbergen.
I can't conceal it.
Ik bedek de brand steeds goed, doe zeer mijn best, maar het baat niet. Uiteindelijk komt het toch uit, hoe moeilijk is het om een vrolijk gezicht te tonen wanneer je lijdt aan Venus' bittere pijn. Het vuur brandt in mijn hart. Ik kan wel veinzen, mijn gezicht verraad toch een vonk van mijn gedachten. O onverbergbaar vuur: wat men ook doet of laat, er zijn altijd een of twee vonken die ons verraden.
Je ontveinst het tevergeefs, want wie kan het vuur verbergen?
Zijn eigen tekenen verraden het licht.
You dissimulate in vain, for who can hide fire?
Light betrays itself by its own characteristics


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Cupid pointing at a lamp from which sparks cause light to escape

Back to top ↑

Notes

1
Ik bedek steeds
2
Godin van de liefde
3
doen... te tooghen: te tonen
4
vrolijk