← Content: PreviousContent: Next →

Et piu dolsi [15]


picF1a

Back to top ↑
15. Et piu dolsi.translationtranslation
Ick die zoo menigh strick/ zoo menigh groote hoopen1
Van Jaghers toegherust2 end’ honden ben ontloopen/
Een hevet my ghedaen3/ het4 cleeft my in het hert/
Hoe snel dat ick oock loop/ noch snelder is mijn smert.
Ick ben nu ver ghenoech ontcomen ’s vyandts handen/
Ick loop’/ ick vlieg’/ ick ren/ door bosschen ende landen/
Die my quetst is van hier5/ ick hebb’ van haer gheen noodt/
Maer niet te min is zy de oorsaeck van mijn doodt. translation

Vulnus alit Fera læsa fugâ, sic tu licet usque
Tela Dei fugias, non tamen effugies translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Het doet meer pijn.
It hurts more.
Ik, die zoveel strikken, zoveel grote troepen gewapende jagers en honden ben ontlopen, een heeft mij gevangen. Iets kleeft aan mijn hart. Hoe snel ik ook loop, mijn smart is sneller. Ik ben de vijand nu ver genoeg ontvlucht. Ik loop, ik vlieg, ik ren door bossen en landerijen. Zij die mij kwetst is ver van hier, ik heb van haar niets te duchten. Niettemin is zij de oorzaak van mijn dood.
Een gewond dier op de vlucht voedt zijn wond; zo zul jij, al
vlucht je steeds voor de pijlen van de god, die niet ontvluchten.
By fleeing a wounded animal aggravates its wound; thus
by constantly fleeing the arrows of the god you will not escape them.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

A deer running away from Cupid who has shot an arrow in his chest

Back to top ↑

Notes

1
troepen
2
gewapende jagers
3
Een heeft dit (deze smart) mij aangedaan
4
nl. de smert in de volgende versregel
5
ergens anders