← Content: PreviousContent: Next →

Ardo d’appresso, & da longhi mi struggo [4]


picC2a

Back to top ↑
4. Ardo d’appresso, &1 da longhi mi struggo.translationtranslation
Twee vieren krencken my zeer swaerelick2 mijn sinnen
Het een niet verr’ van my/ het ander is van binnen/
Het gheen dat binnen is/ daer word’ ick van verbrandt
Het gheen dat buyten is/ dat helpt my oock van cant.
Het gheen dat binnen is dat moet ick altijdt lyden/
Het gheen dat buiten is/ dat comt my oock bestryden
De helft is wel by my3/ daer van ick gae te niet:
Dus lyd’ ick in mijn hert een vriendelick verdriet. translation

Proxima fax igni flagrat, atque remota liquescit:
Me procul ipse liquat, me prope torret amor. translationtranslation


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations

Van dichtbij brand ik, van veraf smelt ik
When near I burn, when far I melt.
Twee vuren beschadigen ernstig mijn zinnen. Het ene is niet ver van mij, het andere zit van binnen. Het vuur dat in mij is verbrandt mij, het vuur dat buiten is maakt mij ook van kant. Het vuur dat in mij is moet ik altijd verdragen, het vuur dat buiten mij is, komt mij ook bestrijden. De helft hoort bij mij, waardoor ik zal vergaan. Ik lijd daarom in mijn hart een vriendelijk verdriet.
Een fakkel dichtbij schroeit met zijn vuur, een ver verwijderde fakkel verteert.
Zo verteert Amor mij van verre, en schroeit hij mij van dichtbij.
A torch that is near singes, a torch that is far away melts.
Thus Amor melts me when he is far away, and singes me when he is near.


Back to top ↑

Sources and parallelsBack to top ↑

Iconclass

Cupid seated, facing a burning candle and an open fire

Back to top ↑

Notes

1
In het motto onder de pictura staat: et i.p.v. &.
2
ernstig
3
hoort bij mij