Content: Titlepage →

Concordance - under construction

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

o [32]
obeissancé [1]
obeissant [1]
obest [1]
obliquos [1]
obmurmurat [1]
obruit [1]
obruta [1]
obscur [1]
obscura [1]
obscure [1]
obscurité [1]
obscurs [1]
obsita [1]
obstruit [1]
obsurduit [1]
occasum [2]
occidat [1]
och [1]
ocharmen [1]
oculos [1]
ocvlos [1]
odeur [1]
odieuse [1]
odit [1]
of [21]
offense [1]
offenser [1]
offenso [1]
offensé [1]
offerhanden [1]
offerre [1]
officij [1]
offrant [1]
offrir [1]
offundere [1]
oft' [1]
oijt [2]
oisiueté [1]
oleaster [1]
oleum [1]
oleæ [1]
olij [1]
olijf [1]
oliuier [2]
ollæ [1]
om [66]
ombre [1]
omne [1]
omnes [2]
omni [1]
omnia [4]
omnipotens [1]
omniscius [1]
on [12]
onachsaemheijt [2]
onachtsaem [1]
onbecommert [1]
onbedacht [1]
onbedachte [1]
onbedachtsaemheijt [1]
onbegrijplicke [1]
onbekeert [1]
onbenoegen [1]
onbuijghsaem [1]
ondanckbaere [1]
ondanckbaerheyt [1]
ondeckt [1]
onder [11]
onder-aertsche [1]
onderhout [3]
onderhouwen [1]
onderscheijt [1]
ondersoeckt [1]
onderst [1]
onderstutten [1]
ondervindinge [1]
onderwijsen [2]
onderwijser [1]
ondeuchden [1]
ondeucht [4]
ondieft [1]
ongelijck [1]
ongeloof [1]
ongemack [1]
ongerechtigheijt [1]
ongheloof [2]
ongheluck [1]
onghenae [1]
onghevallich [1]
ongheveijnst [1]
onkunt [1]
onmachtich [3]
onmochlijck [1]
onnodich [1]
onnosel [1]
onnut [1]
onreijn [1]
onrusten [1]
ons [59]
onse [5]
onsienlijck [1]
ont [15]
ontberen [1]
ontdoken [1]
ontfangen [1]
ontgaen [1]
ontkleet [1]
ontloopen [1]
ontrent [1]
ontsiet [2]
ontslaet [1]
ontslagen [1]
ontsteeckt [2]
ontsteeken [1]
ontsteken [2]
ontwijcken [1]
ontwijckt [1]
ontwijfelijck [1]
ontwijffelijck [1]
onvast [1]
onvermogen [1]
onverstandich [1]
onverwickbaer [2]
onvoorsiens [1]
onwaerdich [2]
onweer [2]
onweetenheijt [1]
onwetenheijts [1]
onwijse [2]
onúsque [1]
ooch [3]
oochtroostende [1]
oock [19]
ooftboom [1]
oogh [2]
oopenbaer [1]
oor [3]
oordel [1]
ooren [1]
oorsaeck [1]
ootmoedich [1]
ootmoedicheijt [1]
ootmoedicheyt [1]
ootmoet [1]
op [42]
ope [1]
open [1]
operam [1]
operi [1]
operibvs [1]
opes [5]
opgerecht [1]
opgeschort [1]
opgheblaesen [1]
opgheblasen [2]
ophist [1]
opmercking [1]
opposant [1]
opposita [1]
oppression [1]
oppressum [1]
oprecht [1]
opslockt [1]
opt [1]
opt' [2]
optatos [1]
optatæ [1]
optimvm [1]
opus [4]
opwecken [1]
opweckster [1]
or [12]
oracula [3]
orage [2]
orbe [5]
orbem [1]
orbi [1]
ordures [1]
ore [5]
ores [1]
orffandes [1]
orgueil [7]
orné [2]
orsichtich [1]
ortu [2]
os [1]
osent [1]
ost [1]
ostant [2]
ostende [1]
ostendet [1]
ostendit [1]
oster [1]
ostons [1]
ou [12]
oubliant [1]
oue [1]
ouer [1]
ouerent [2]
ouerstelpt [1]
ouir [1]
out [2]
outrage [1]
outrecuidance [1]
ouuert [1]
ouurage [1]
ouure [2]
ouurer [1]
ouyez [1]
ouyr [1]
over [3]
overdaet [1]
overlopen [1]
overluijt [1]
overschoone [1]
overtuijcht [1]
overvloedich [3]
overvloet [3]
oyans [1]
oysiue [1]
où [14]