← Content: PreviousContent: Next →

Errata


Back to top ↑
Errata.
Folio 4. lin. 22. charitas, lege claritas. fol. 5. li.3. l'arcin,
leg. larcin, f.6.l.13. reaccendetur, l.reaccenditur. f.15.l.3. haue,
l.saue, fo.22.l.14. enim, l.etiam, fo.30.l.3. inuenire, l. inueniri,
fo.33.l.3. escarmentis, l.escarmenteis, f.37.l.4.la, l.le.f.48.l.16.
efluant, l.effluant, f.50.l.10. deuiserunt, l.diuiserunt. f.53.l.6.
qu' ou, l.qu' on, fo.58 l.20, teipsam, l.teipsum, f.68.l.1.lædit, l.
ludit, f.65.l.3. dexcansa, l. descansa, f.70. Amnima, l. anima, fol.
76.l.13.lædaturus, l.lædaturue, f.78.l.10. domicillā, l. domicel-
lam, f.80.l.2. quidque, l. quidue, f.82. priorem, l. peiorem, f.89.
en, l. &. bis, f.92.l.13. quos similes, l. quis similis. f.93.l.1. be-
riferie l.bergerie, eod. fo.l.2. begerie, l.bergerie, fo.95. lin. 20.
ponderali, l.ponderati, f.112.l.10. receptabiles, l. receptibiles,
fo.119.l.2. Aris, l.cris, fo.135.l.6.l'embrassement, l. l'embrase-
ment, f.140.l.8. vocibus, l, viribus. eod. voles, l. vales.


Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary