← Content: PreviousContent: Next →

Wee! my onbedagte! [20]


ho1709020pict

Back to top ↑
XX.
Wee! my onbedagte!

Domine ne in furore tuo arguas me.
Reminiscere miserationum tuarum.


Mon Dieu suspendez vostre bras,
Seigneur ne me chastiez pas.

Boete.

Gedenk Heere uwer Barmhartigheden, en straf
my niet in uwen toren.


XX. GEZANG.
Wyze: Van den 38sten Psalm.
Of
Vois: Zoete zusje, bolle meysje.

REd me, ô Heer, uit deze plagen!
Spaar uw slagen
Op myn afgemartelt lyf.
Wass' dog af, door uw genade,
't Vuile, en quade
Van myn onbedagt bedryf.

Onbedagt, en buiten kennis
Pleegde ik schennis,
Die myn overtuigt gemoed,
Nu ten regten heeft begrepen,
Nu 'k benepen
Zit, ô Heer! in vlees en bloed.

Want ik voel myn onvermogen,
En myn oogen

Zien nu eerst myn snood bestaan.
Dat my voorkomt zoo afschuwlyk,
En zoo gruwlyk,
Dat ik reeds schyn te vergaan.

Maar gy, Heer kunt my genezen,
Van myn vreezen,
En myn wanhoop, druk, en smert.
Wat ik deed, gy waard weldadig,
En genadig.
'K hef tot u myn oog, en hart.

Niemands hulp, ô goede Vader!
Komt my nader,
Als die uit uw Liefde vloeit.
Gy alleen kunt deze ellenden,
Van my wenden,
Als uw gunst my weer besproeit.

Goede God stel al myn lyden
Eens ter zyden.
Heb ik my door 't vlees misgaan.
Maak myn geest hier door boetvaardig,
En weer waardig,
Uwen heylweg in te slaan.


Hebt ge in zonden my bevonden?
Zie myn wonden
Heer! zy dreygen myn verderf,
En zy maken, my (hoe schuldig)
Onverduldig.
Laat niet toe, dat ik dus sterf.

Maar wilt u nog eens erbermen,
En uw ermen
T' mywaarts nog eens strekken uyt!
Stel myn bede niet ter zyden.
'K eer het Lyden,
Dat gy over my besluit.

Hoe uwe gramschap blaakt, gy wilt nogtans, ô Heer!
Den dood des Zondaars niet, maar dat hy zig bekeer.

TOEPASSING,
G Een mens die zyne straf ontvlied,
Die tegens u zig kant O Heere!
Gy wilt den dood des zondaars niet,
Maar dat hy zig by tyds bekeere.
Dus won de droeve Magdaleen
Gods hart, en dierbare genade.
Dus kwam O Petrus! uw geween,
Uit ware boete, uw ziel te stade.
Gedenk, als ge onze straf bereyd,
Dus Heer aan uw barmhartigheyt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  With thunderbolts in his hand divine love approaches a kneeling woman - the soul
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • lightning, flash of lightning, thunderbolt [26E2] Search for this Iconclass notation
  • kneeling figure - AA - female human figure [31AA233] Search for this Iconclass notation
  • adult woman [31D15] Search for this Iconclass notation
  • the soul during lifetime [31G1] Search for this Iconclass notation
  • threatening behaviour, challenging [33B14] Search for this Iconclass notation
  • heavenly love versus earthly love [33C82] Search for this Iconclass notation
  • Fury; 'Furore', 'Furore implacabile', 'Furore & Rabbia', 'Furore superbo & Indomito' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56E3(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed) [56F2(+123)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Indulgence, Clemency; 'Clemenza', 'Clemenza & Moderatione', 'Indulgenza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [57A73(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(WEE! MY ONBEDAGTE!)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary