← Content: PreviousContent: Next →

Zalig Eynde [47]


ho1709047pict

Back to top ↑
XLVII.
Zalig Eynde.

Amor diuinus.

Ie suis celuy qui seul peut heureux faire viure,
Ie suis l'Amour diuin, vienne qui me veut suiure.

De Goddelyke Liefde.

De Liefde bereykt het Oneyndige.

XLVII. GEZANG.
Wyze: Ach! Bellinde hebt medogen.
LIefde! Leydstar van ons leven,
Liefde! vlied gy uit ons oog!
Laat ik met u henen zweven,
Naar het Vredehof om hoog.
Liefde van het aards behagen,
Daar gy op het Hemels ziet,
Zal my in myn vlugt vertragen,
Zoo ge my geen hulpe bied.

Laat die snoode my niet teuglen.
Ly niet, dat myn yver zwigt;
Daar ik u, op Arends vleuglen
Reeds zie, boven 't zonneligt,
In bespiegling opgetogen,
Daar uw glori zégepraalt,
Heb ik met myn zielenoogen,
Reeds uw Godheyt agterhaalt.


Wat tragt hier de ziel te zwerven,
In de Liefde tot het schoon,
Dat in de aarde zal versterven?
't Werreltse geeft lof, nog loon.
Liefde aan haren aard te kennen,
Die de werrelt valt te kleen,
Streeft op haar gezwinde pennen,
Boven al het zienlyk heen.

Straal van 't Eewig ligt hier boven!
Spruit van t Paradyz gedaalt,
Daar u 's Hemels Englen loven,
Om den pryz van u behaalt.
Liefde! wil my onderschragen,
Zoo geloof, en hoop my sterkt,
Zult gy me in uw woning dragen,
Daar gy duizent wondren werkt.

Boven het heelal verheven,
Plaatst de Vader van het Ligt,
U in 't Eyndelooze leven,
Spelende in Gods aangezigt.

U alleenig aan te hangen,
Is het wensselykste Lot,
Liefde sterk myn trage gangen,
Leeft ge in my, ik leef in God.

Door 's lighaams last gedrukt, is 't hart hier traag, en stug;
Maar daar Gods Liefde daalt, daar word de ziele vlug.

TOEPASSING.
GY laat ons dan, O Liefde hier beneen,
Daar, buiten u, niet is, als eyndloos dwalen,
En vliegt ver boven al het zienlyk heen,
Om hier verhuyst, 't onzienlyk te agterhalen.
O zalig Eynde in aller vromen rust!
De Liefde om laag verdreven, en verstooten,
Vind boven het gestarnt haar wens, en lust.
O Liefde! maak, ey! maak ons deelgenooten,
Van 't hoogste Goed dat ge in uw hart besluyt;
VVy vliegen op uw vlerk de werrelt

UYT .

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass

   Sacred love, holding a bow and a column with wings(?), stands on the back of an eagle flying towards heaven

   Back to top ↑

   Comments

   commentary