← Content: PreviousContent: Next →

Peynst 'er wel op [41]


ho1709041pict

Back to top ↑
XLI.
Peynst 'er wel op.

Paucitas dierum meorum finietur breui.
Constituisti terminos qui preteriri non poterunt.


Las! peu de temps borne le cours,
De l'entresuitte de nos iours.

De Liefde wyst op 't eynde.

Het weynige myner dagen eyndigt kort: gy hebt
de bepalingen gestelt, die niet te over-
treden zyn.


XLI. GEZANG.
Wyze: Sellenytje zoete prytje.
Of
Eenzaam Kluisje, vreedsaam huisje.

WAt 's uw wensen, ://:
Ydle mensen, ://:
Hier op aard, om geld, of staat? ://:
Gy zult, als 't gebloemt verslensen,
'T geen het onweer nederslaat.
Wat is dog uw hoop, bis
In dit aards beloop, bis
Die hier geen uur tyds weet te koop? bis

'T weynig leven ://:
U gegeven, ://:
Vliegt gelyk een schaduw door: ://:
Als uw Webb' is afgeweven,
Geeft de tyd geen meer gehoor.

Waar de bleeke dood
Aan uw deuren stoot,
Daar helpt nog schat, nog staat, hoe groot.

Wat zal 't wroeten
Dan verzoeten,
Daar gy staag mé zit belaan?
Maak een huis van zeve voeten,
Wilt gy eenmaal zyn geraan.
In uw wild beslag,
Nadert snel de dag,
Het perk daar niemand over mag.

'T stof der aarde,
Dat u Baarde,
Toond u, van wat stof gy zyt.
En van hoe gering een waarde,
Daar gy nogtans woeld, en stryd,
Of uw wuft bestaan,
Hier noyt zou vergaan.
En och! 't heeft, eer gy 't denkt, gedaan.

In verlangen
Dus te hangen,
Aan het geen de ziel verleyd,
Wekt deze averegtse gangen,
Daar Gods Liefde om zugt, en schreyd.

Hield de min der deugd,
Dus uw geest verheugt,
Gy leefde in eyndelooze vreugd:

Ons uurglas eenmaal afgeloopen, wekt ellend.
Die nimmermeer vergaat; of vreugde zonder End.

TOEPASSING.
WAt voed den mens al ydle hoop,
In 's werrelts onbestendig leven!
Dat in het midden van zyn loop,
Ons gaat zoo onverwagt begeven.
VVat is al 't ydel zinnespel,
Daar zig de geest in wil vermaken,
Meer als een ligte waterbel,
Zoo dra de dood ons komt genaken.
'T zy 't leven vreugd geev' of verdriet,
VVyz is hy, die op 't Ende ziet.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love is pulling the soul away from Death, represented as a skeleton with a crown, an hourglass and a large arrow
  • Christ as youth [11D26] Search for this Iconclass notation
  • Christ and the Soul [11D51] Search for this Iconclass notation
  • hourglass [23U22] Search for this Iconclass notation
  • leading someone by the hand or wrist [31A25432] Search for this Iconclass notation
  • gripping someone by the shoulder [31A2545] Search for this Iconclass notation
  • index finger forwards, pointing, indicating [31A25552] Search for this Iconclass notation
  • life versus death [31E5] Search for this Iconclass notation
  • symbols of Death [31F1] Search for this Iconclass notation
  • Death as skeleton [31F26] Search for this Iconclass notation
  • crown (symbol of sovereignty) [44B191] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: arrow [45C15(ARROW)] Search for this Iconclass notation
  • Strength, Power; 'Fortezza', 'Fortezza d'Animo e di corpo', 'Fortezza del corpo congiunta con la generosité dell'animo', 'Fortezza & valore del corpo congiunto con la prudenza & virtù del animo', 'Forza' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54A7(+4)] Search for this Iconclass notation
  • Conflict; 'Contrasto' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [54EE3(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86(PEYNST 'ER WEL OP)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary