← Content: PreviousContent: Next →

't Geeft een nieuw leven [8]


ho1709008pict

Back to top ↑
VIII.
't Geeft een nieuw leven.

Tetendit arcum suum, et posuit me
quasi signum ad sagittam.


Sus donc Amour, mon coeur esbresche,
Bande ton arc, tire ta flesche.

De Liefde mind haar Kruis.

Hy heeft zynen boge gespannen, en my gestelt als
het doelwit voor den pyl.


VIII. GEZANG.
Wyze: Wanneer men ziet de Geesten waren.
Of
De Schoone die 'k heb uitgelezen.

DAt 's doel: dat roert myn ingewanden,
Die pyl van Liefde treft myn hert.
Ontfang hier voor, tot liefdepanden
De zugten myner zielensmert:
Op dat ik aan uw kruis gebonden,
De schult voldoen mag myner zonden.

Uw pyl, die my ter wederzyden
Doornagelt heeft, verligt myn last.
Ik voel uw Kruis, ik kus uw lyden,
En houw my aan dat teyken vast

O Jesus ! hebt ge my geschoten?
Laat ik u volgen onverdroten.

'K voel in myn borst uw liefde dalen.
Die all' het aardse wraakt en schuwt:
Nog hel nog doot zal ze agterhalen,
Nu haar een Englewagt bestuwt.
O Liefdepyl my toegedreven,
Gy dood myn zonde, en schenkt my 't leven.

Dryf vry ô Liefde! uw pyl my door de ribben heen,
Op dat ik uwe vlam gevoel door vlees en been.

TOEPASSING.
O Kruis, ô Diamanteschild!
Gewisse leydstar voor de zinnen!
Waar op de hel haar kragten spild,
In u is 't eewig overwinnen.
Prent JESUS lyden in myn ziel,
Die van des werrelts list betoovert,
Van zyne liefde dwaas verviel,
Die 't eewig heyl ons heeft verovert.
O liefde! uw pyl hier toe bereyd,
Wyst my den weg ter zaligheyt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass

  Through a small hoop held by an angel, sacred love shoots an arrow in the chest of the soul, who is leaning against a cross
  • God's perfections [11A23] Search for this Iconclass notation
  • the cross ~ symbols of Christ [11D12] Search for this Iconclass notation
  • angel(s) with other object(s), e.g. weapons (+ angels floating in the air) [11G1926(+31)] Search for this Iconclass notation
  • radiance emanating from persons or things [22C31] Search for this Iconclass notation
  • adult woman [31D15] Search for this Iconclass notation
  • violent death by arrow(s) - EE - death not certain; wounded person [31EE23461] Search for this Iconclass notation
  • Love torturing lover [33C97] Search for this Iconclass notation
  • target (~ sharpshooting) (+ variant) [43C424(+0)] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: arrow [45C15(ARROW)] Search for this Iconclass notation
  • archer's weapons: bow (+ handling of weapons) [45C15(BOW)(+63)] Search for this Iconclass notation
  • quiver [45C23] Search for this Iconclass notation
  • Pleasure, Enjoyment, Joy; 'Allegrezza', 'Allegrezza da le medaglie', 'Allegrezza, letitia e giubilo', 'Diletto', 'Piacere', 'Piacere honesto' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56B1(+4)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ clothed) [56F2(+123)] Search for this Iconclass notation
  • (personifications and symbolic representations of) Love; 'Amore (secondo Seneca)' (Ripa) (+ emblematical representation of concept) [56F2(+4)] Search for this Iconclass notation
  • proverbs, sayings, etc. (with TEXT) [86('T GEEFT EEN NIEUW LEVEN)] Search for this Iconclass notation

  Back to top ↑

  Comments

  commentary