← Content: PreviousContent: Next →

Hier in is 't al [1]


ho1709001pict

Back to top ↑

I.
Hier in is 't al.
Vidi Deum facie ad faciem, et salua
facta est anima mea.


Voicy l'Amour content, voicy l'Ame contante,
L'Ame voyant l'Amour, l'Amour voyant l'Amante.

De Liefde haakt na 't Beminde.

Ik hebbe God gezien van aanzigt tot aangezigt,
Ende myne ziele is gered geweest.


I. ZANG.
Vois: Dans l'Eté je veus faire la guerre.
WAt baard het wederzyds genoegen
Als 't minnende 't beminde ziet!
De liefde kan 't niet beter voegen. bis
Het hoogste doel, dat zy beschiet. bis

'K heb u myn hert dus opgedragen,
Verlosser Jesus neem het aan!
Het voeld geen andre liefdevlagen, bis
Als die uit uw genade ontstaan. bis

Geen schynschoon zal my meer verrukken.
Ik zoek geen kwelling voor myn ziel.
Gy braakt die slaafsē band aan stukkē bis
Zoo haast op u myn hope viel. bis

Als die my wegvoert op haar veeren
Valt heel de werreld my te ligt:
Ja 'k zie in dit verlieft begeeren bis
Van aanzigt u tot aangezigt. bis


Genadeschenker Eewig wezen!
Als u myn oog ziet door 't gebed, bis.
Dan word myn flauwe ziel genezen,
En van all' onheil hier gered. bis.

Myn hoop, myn troost en zoet vertrouwen
Zie neer myn Bruygom op uw Bruid, bis.
Om u in 't eewig ligt te aanschouwen,
Is hare liefde alleenig uit. bis.

TOEZANG.
Air: Bagchu revient Vainqeur &c.
WEl hem, die 't veld behoud bis
Daar liefde nood ten strijd bis
En op haar kragt betrouwt bis
Die hel, en dood verbijt. bis
Hy wind in haar 't heel al.
Wat geval
Hem op aard - ook weerstaat -
Wat'er sterft - zy is 't die - noyt vergaat.

Hy wind in haar 't heel al
Wat geval
Hem op aard &c.

Gods liefde, ô ziel vind haar genoegen in uw min.
Wie dus het aards verliest, vind eyndeloos gewin.

TOEPASSING.
OJakob! wien het is gelukt,
In 't overdenken van uw rampen,
Waar van uw ziele wierd gedrukt
Met 's hemels worstelaar te kampen;
Wie, op uw spoor, door het gebed,
In IESUS naam den stryd beginnen,
Zien hunne zielen haast gered
Daar hel, en dood staat te overwinnen.
Wat wapens staan hier toe te koop?
Die van, Geloove, Liefde, en Hoop.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  Kneeling on a cloud, the soul is looking up at sacred love

  Back to top ↑

  Comments

  commentary