← Content: PreviousContent: Next →

In 't Kruis is verwinning, [6]


ho1709006pict

Back to top ↑
VI.
In 't Kruis is verwinning,

Triumphus Amoris.

Suiuons Lenseigne de l'Amour,
Et nous triumpherons vn iour.

De Zegepraal der Liefde.

Indien jemand my volgen wil, die verloochene
hem zelven, neem zyn Kruys, en volge my na.


VI. GEZANG.
Vois: Bell' Iris.
VOlg myn ziel: neem geen beraad.
Hy moet eens den stryt beginnen,
Die geneigt is te overwinnen.
Volg: de harten trommel slaat.
Niemand kan dien Veldheer keeren,
Om wiens hooft de zonne straalt:
Kruis, en Lyden triomfeeren,
Daar de Liefde zegepraalt.

Liefde wek myn zielenvyer,
Van Geloof, en Hoop gesteven,
Om dien Veltheer na te streven,
Die my roept na zyn banier.
Dit 's een Kryg van lust en zinnen:
Op het zwajen van die vaan
Volgt een eewig overwinnen,
En uw Veltheer treed voor aan.


Zie, hoe moedig stapt hy voor,
Om, op 's Vaders welbehagen,
U zyn Kruis te leeren dragen.
Geef zyn veldbazuyn gehoor.
Wil 't Serpent de kam opsteken,
Daar de Hel mé samen spand,
Hy zal het den kop verbreken,
En te barste treen in 't zand.

O wat is 't een wisse blyk
Van een eewig overwinnen,
Op dit teyken te beginnen!
Op het Kruis steunt Jesus ryk.
Wie my lief heeft, zegt de Heere,
Neem zyn Kruis, en volg my na.
Dat ik dus eens triomfeere
Heer; en aan uw zyde sta!

'K voel hoe reeds myn yver brand,
Om, door liefde, en vast vertrouwen
Eens de kruistriomf te aanschouwen,
Die de helhond legt aan band.

Gun me, ô allervorsten Koning,
Dat myn liefde noit bezwyk,
Op dat ze uit deze aardse woning
U omhels in 't Eewig Ryk.

Geen wisser weg van hier na 't Eewig Vaderland,
Dan die, daar Liefde Gods, haar Kruisstandaarden plant.

TOEPASSING.
DE ziel van IESUS min geraakt,
Leend de aardse liefde hier geene ooren.
Gelukkig dien zyn liefde blaakt,
Uit wien de liefde eerst is geboren.
Houd aan in 't stryden kloek en sterk,
VVie, om de Godheyt te behagen.
Hier kampt in liefdens worstelperk.
Hem staat de zege weg te dragen,
En zyne ziel zal zyn gered,
VVie triomfeert in het gebed.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  The soul, carrying the instruments of Christ's passion, is following sacred love who holds a banner with the wounded limbs and the face of Christ; angels play drum and flute

  Back to top ↑

  Comments

  commentary