← Content: Previous

Bladwyzer der Gezangen


Back to top ↑
BLADWYZER
Der
GEZANGEN,
Slaande op de
ZINNEPRENTEN.

A.
AL ryst de Zee ver boven Peyl, pag.35 Als hy zyn Waar ons veylde, 131 B.
Begeerig om het uiterste te weten, 99 D.
Dat 's doel, dat roert myn ingewanden, 31 De werreltling mag zig om laag vermaken, 63 Dus eyndig ik myn Liefdezangen, 190 G.
Geen hooger trap van Kristelyke deugden, 27 Gy naar om hoog, gy naar om laag, 111 H.
Hoe riep het vlees verbaast, 7 Hoe Liefde gaat gy op de jagt, 39 Hoe slaat gy uit Liefde te mywaars aan 't quynen, 71 J.
Ja kon het dus voor God bestaan, 19 Ja stort uw volle borst eens uit, 183 L.
Liefde, die 't hart komt wekken, en noden, 127 Liefde Leydstar van ons leven, 187 N.
Neen, werrelt, neen wat gy me bied, 47 Nu voel ik dat ge my bemind, 51 Neen hoe gy schiet, 59 Neen, hoe gy 't wilt weeren, 87 Neen, neen gy zult'er my dog &c. 147 O.
O Bron van Liefdestralen! 15 O Doelwit van myn min! 43 O Rykaart! die zoo trots, en stout. 55 O Mens! die op de woeste baren. 95 Op! op! ter Wapen. 119 Ontwykt ge ô Liefde my! 123 O Eenzaamheit wat wekt ge een zalig leven. 139 O neen, waar ik zoek. 143 O Zielen die 't leven na 't sterven zoekt. 151 O Liefde in u is 't al gelegen. 171 R.
Red me Heer uit deze plagen. 79 Roept gy my naar een hooger leven. 103 S.
Schoon de Elementen samen zwoeren. 107 Schriklyk is 't Heer uwe Liefde te derven. 135 T.
Toen ik u eerst viel aan de borst. 83 Tragt gy ô ziel uw verderf af te weeren. 179 V.
Volg myn Ziel, neem geen beraad. 23 Verdryver van myn Zielensmet. 156 W.
Wat baard het wederzyds genoegen. 3 Wat jaagt gy onbedagte mens. 67 Wat maakt de mens ô God zoo hoog verheven. 75 Wie zig op Jesus min betrouwt. 91 Wat zugt gy die belast zit. 159 Wat 's uw wensen ydle menssen. 163 Wat is 't een dwaas verkiezen. 167 Was de mens in zyn wens. 175 Z.
Zou ik vervaart voor myn vervolgers beven. 11 Zoekt ge ô Ziel te triomfeeren. 115
EYNDE.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary