← Content: PreviousContent: Next →

Vast betrouwen [23]


ho1709023pict

Back to top ↑
XXIII.
Vast betrouwen.

Eruens liberabo te, quia in me habuisti fiduciam, et non
traderis in manus virorum quos tu formidas.


Il ny a pas de place forte, Quand l'amour veut forcer la porte.

De Liefde is een Verlosser.

Uittrekkende zal ik u verlossen, om dat gy op my vertrouwt
hebt: en gy en zult niet overgegeven worden in de han-
den der mannen voor welkers aanzigten gy vreest.


XXIII. GEZANG.
Wyz: Eens deed Nolbart, een valsen pas.
WIe zig op Jesus min betrouwt,
En, wat hem overkom, zyn hope bouwd / Zyn hope bouwd,
Dien zal nog hel, nog dood hier deeren.
Maar, wie ook verwaand, en stout
Voor zyne min het hart gesloten houd / Gesloten houd,
Dien zal hy zynen druk vermeeren.
O Jesus ! minnaar van de vromen,
Vorst, en verwinnaar van de dood,
Ey! denk aan uw belofte! ik ben in nood / Ik ben in nood.
Ach! dat gy my deed by u komen. ( bis

Daar ryst myn levens dageraat,
Waar vooral' onweer hier terstont vergaat / Terstont vergaat.

Ik zie myn schild en schermheer nadren
Wyk nu, wie my tegenstaat.
In zyne komst is 't eynd van alle kwaad. Van alle kwaat.
Ons toegezeyt van de eerste Vadren.
Myn toevlugt! blyf niet langer buyten.
Zie hoe men my gevangen voerd.
En hoe de helse wagt zyn roof beloert / Zyn roof beloert
Ey! wilt myn kerker dog ontsluiten. bis

Ik zie verlossing in uw hand,
Terwyl in uwe min myn liefde brand / Myn liefde brand,
Zult gy me zekerlyk bevryden.
Ja, hoe ik schyn overmand,
In uwe hulp alleen is de overhand / Is de overhand.
Nog hel, nog dood kan die bevryden.
O vyand! van het zalig leven,
Met wat geweld uw magt my sluit,
Ik breek in Jesus Liefde, uw kerker uit / Uw kerker uit.
En ga voor Eewig u begeven. ( bis

TOEZANG.
WIe hoopt, en vast vertrouwt op aard,
Valt, hoe men hem vervolgt, in Speer nog Zwaard: In Speer nog Zwaart.
Geweld moet voor Gods Liefde wyken.
God, is 't, die de zynen spaard.
In zyne hulp, en troost is 't al bewaard: Is 't al bewaard.
Daar voor moet alle magt bezwyken.
O zielen! zoet op dat vertrouwen,
Heeft oyt de Liefde u hier behoed;
Wanneer de helhond bruld, en tiert, en woed: bis
Gy word door uw Geloof behouwen bis.

Geen Slot, geen Kerker die niet word ter neer geveld;
Wanneer de Liefde die bespringt met zoet geweld.

TOEPASSING.
O Heyland uit Gods geest verwekt,
Die ons beschouwt uit lugt, en wolken!
Wien de aarde tot een voetbank strekt,
Getrouwe heersser aller volken,
Verlosser JESUS! Vrouwezaad,
Hebt gy de helse slang vertreden?
Wat vreezen wy nog verder quaad.
Daar uwe Liefde ons heeft verbeden!
Al bruld de Helhond nog zoo naar.
Zy red ons uit het zielgevaar.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love, armed with sword, shield and keys approaches the tower where the soul is held captive by two armed devils; Cupid sitting on the roof

  Back to top ↑

  Comments

  commentary