← Content: PreviousContent: Next →

Altyt naar 't Schoonste [12]


ho1709012pict

Back to top ↑
XII.
Altyt naar 't Schoonste.

Ecce tu pulchra es amica mea:
Ecce tu pulcher es dilecte mi.

Ce miroir represente ensemble
Deux faces que l'Amour assemble.

Opperste Schoonheit.

Ziet gy zyt schoon myne vrindinne,
Ziet gy zyt schoon myn uitverkore.

XII. GEZANG.
Vois: Tranquille Cœur præparez vous.
NEen werrelt, neen, wat gy me bied, bis
Hoe dat gy vleyd, en streelt de zinnen. bis
Gy zyt, gy zyt de liefste niet bis
Die ik verpligt ben te beminnen. bis
Hoe gy de Schatkist van uw schoonheit open doet, bis
My trekt een hooger goedt. bis

Myn liefste zit op eenen troon,
Ver boven het gespan der wolken.
Hy draagt een Septer, en een Kroon.
Hem is de magt van alle volken.
Al wat de werrelt bied moet sterven, en vergaan.
Zyn ryk blijft eewig staan.


Dat is van deze werrelt niet.
Wie Jesus lief heeft kent zyn wegen.
De ziel die hem haar zugten bied,
Heeft dat reeds in haar hart verkregen.
Wat is verganklyk goed? wat tydelyke min,
By 't eewig zielgewin.

Dit troost, dit zalft myn minnepyn,
Als 't flauwe hart my dreygt te ontglippen.
Hy voed myn ziel met Ambrozyn,
De Nektar druipt van zyne lippen.
Wie daar de smaak eens van geproeft heeft in 't gemoed,
Blaakt in zyn Liefdegloed.

O Jesus ! schoone Bruidegom,
Kan de ydle mens u zoo bekoren?
Vangt gy in 't Hemels heyligdom
Zyn b´, met uw genadige ooren:
Geen dorstig hart verlangt zoo na de waterbron,
Als wy naar u myn Zon.

Wat zugt gy blakend hert? vernoeg u in 't gewin
Van uwe toegezeyde, en Goddelyke min.

TOEPASSING.
GEen schat van Ophyrs fynste goud,
Of wat om gloriyk te leven,
De werrelt ons voor oogen houd,
Kan hier myn ziel genoegen geven.
Die zoekt, voor onrust, ware rust:
Dat 's schuw van 's werrelts list, en lagen,
En allerley verbode lust,
Myn hart aan Jesus op te dragen.
Ach! dat zyn Liefde tot den mens,
Eenmaal voldoe myn zugt, en wens.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels  Back to top ↑

  Iconclass

  Sacred love and the soul are pointing at their image in a mirror

  Back to top ↑

  Comments

  commentary