← Content: PreviousContent: Next →

Dankzegging


Back to top ↑
DANKZEGGING, Na de
Herstelling uit een schielyk overval.
KLINKDIGT.

GY die uw Kindren réd, in 't nypen van den nood,
ô Albespiegelend, volmaakt, en eewig wezen!
Getrouwe toeverlaat van Weduwen, en Weezen!
En aller kranken hulp, in 't grynzen van de dood!

Genadeschenker, die uit 's Hemels Starreschoot,
My nu zoo menigwerf, in 't midden van myn vreezen,
Uit Vaderlyke zugt, en Liefde hebt genezen,
Als menslyke Artseny te zwak haar bystand bood:

Myn God! waar mé! waar mé zal ik u dankbaar zyn?
Gy wilt nog Kalf, nog Stier, nog bloed, nog offerwyn:
Maar 't regtgebroken hart, om zyne schuld beladen,

Dat 's 't eenig offer, dat uw Majesteyt behaagt,
Dat myn verflaude ziel u hier ten offer draagt:
En! wyz' uw kind niet af, ô Vader der genaden!

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary