← Content: PreviousContent: Next →

In recessu nihil. [49]


beeld049

Back to top ↑
[blanco]
Niet dan voor 't oogh .
Ghy segt, mijn lief is schoon, maer 't is te veel ghepresen;
S'is lanck, en blanck (ick kent) maer 't feylt haer aen den gheest.
Floor, schoonheyt is vry meer als het uytwendich wesen,
'tWel leven dienter by, en daer op sie ick meest.
U lief, na mijn verstant, is als de Piramijden,
Int ooge wel soo wat, doch al maer enckel schijn.
Int kiesen van een lief set ick dit al besijden,
Die maer is schoon van huyt, en sal mijn lief niet zijn.
[blanco]
Soo 't quam, soo 't voer.
Als Rodope, wel eer Aesopi med'-slavinne,
Had gelt en goet by een gheraept, door geyle minne,
Ginck doen een pyramid' oprechten groot en hoogh,
Een costelijck ghebou, maer niet, als voor het oogh:
't Quam al van 't ydel oogh, 't oogh haddet al ghegeven;
't Oogh nam het weder al, 't oogh heeftet al verdreven;
Dat qualijck is vergaert, vergaet meest sonder vrucht:
Soo, als den rijckdom coomt, soo tijd' hy op de vlucht.
[blanco]
IOHAN. 7. 24.
Oordeelt niet, naer het aensien.
Als yemant comt gereyst, en siet de Piramiden
Op-stijgend' inde lucht, als met den hemel strijden;
Hy meynt, van verr', het zy eens grooten conincx hof,
Maer als hy t'wel besiet, dan woonter niet dan stof.
Hoe dickmael slaet hy mis, die oordeelt naer het wesen!
Der menschen hart en is int voor-hooft niet te lesen:
Siet! Galba wert doen eerst des rijcx onweert gheacht,
Als hy gheclommen was tot keyserlijcke macht.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass